Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Ilmonen, Kari

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos maanantai 17. marraskuuta 2014, 10.00

Kari Ilmonen

Yliopistotutkija, Senior Researcher

YTT, dosentti

Sosiaalitieteiden yksikkö / Social Sciences

puh./tel. 358 40 652 6534

e-mail: kari.ilmonen(at)chydenius.fi

huone 352 (3. krs) / room 352 (3rd floor)

 

Työtehtävät / Duties

Kulttuurintutkimus, tutkimusmetodinen opetus ja ohjaus

Cultural studies, research methodical teaching and guidance

Opetus / Teaching

Kvalitatiiviset tutkimusmetodit

Qualitative research methods

Tutkimusintressit / Research

Tieteenalani on lähinnä kulttuurisosiologia. Kulttuurin käsite sisältää useita erilaisia ulottuvuuksia riippuen siitä, onko näkökulma etnologinen, sosiologinen tai taloudellinen. Seuraavat teemat kiinnostavat minua erityisesti: kulttuuriaktiviteetit, kulttuuriperintö, kulttuuri ja aluekehitys sekä kulttuurin sosiaaliset, henkiset ja taloudelliset vaikutukset.

My specialist area is mainly cultural sociology. The concept of culture includes many different dimensions depending on the viewpoint taken: is it a question of ethnological, sociological or economical viewpoint. The areas of interests are following: cultural activities, cultural heritage, culture and regional development and social, psychological and economical effects of culture.

Meneillään olevat tutkimus- ja kehittämishankkeet / Projects

Paikallisen kulttuuriperinnön hyödyntäminen maaseudun matkailuyritysten palveluissa ja tuotteissa

Utilisation of local cultural heritage in the services and products of rural tourism enterprises

Lisätietoja / Further information:

CV

Julkaisuluettelo, List of publications

Jaa |
Navigointi