Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Hiitola, Johanna

tekijä: Kati Komulainen Viimeisin muutos perjantai 18. syyskuuta 2015, 15.21

Yliopistonlehtori, Lecturer

Yhteiskuntatieteiden tohtori /  DSocSci (PhD)

Sosiaalitieteiden yksikkö / Social Sciences

puh./tel. +358 405759908

e-mail: johanna.hiitola(at)chydenius.fi

huone 314 (3. krs) / room 314 (3rd floor)

 

Opetus / Teaching

Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, Tutkimusmenetelmäharjoitukset, Sosiaalitieteiden teorioita ja käsitteitä, Kandidaatintutkielmien ja gradujen ohjaus sekä seminaarit.

Research methods, Theories and concepts in Social Sciences, Supervision of Bachelor’s and Master’s thesis.

Tutkimusintressit / Research

Kriittinen perhetutkimus, rajatutkimus, kansalaisuus, monikulttuurisuus, sukupuolistuneen väkivallan tutkimus, yhteiskuntaluokka

Feminist family studies, borders and citizenship, gendered violence, social class

 

Lisätietoja / Further information:

Julkaisut / Publications

Hiitola, Johanna (2015) Lastensuojelun asiantuntijuus, riskilaskelmat ja eroavaisuuksien politiikka. Sukupuolentutkimus–Genusforskning (2)2015.

Hiitola, Johanna (2015) Hallittu vanhemmuus. Sukupuoli, luokka ja etnisyys huostaanottoasiakirjoissa.  Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1515. [Governed parenthood. Out-of-home placements, gender, class and ethnicity]

Hiitola, Johanna (2012) Perheväkivalta sivuutetaan lastensuojelun asiakirjoissa. Sosiaalitieto 2/2012, 18–19.

Honkatukia Päivi, Hiitola Johanna, Piispa Minna (2011). Tyttöjen kadonnut kiltteys? Nuorisotutkimus 29 (4), 76–79.

Hiitola, Johanna (2011) Vanhempien tekemä väkivalta huostaanottoasiakirjoissa. Janus vol. 19 (1), 4–19.

Hiitola, Johanna & Heinonen, Hanna (2009) Huostaanotto ja oikeudellinen päätöksenteko. THL – Raportteja 46/2009.

Hiitola, Johanna (2009) Erilaisin eväin huostassapidon jälkeen. Selvitys Tampereella, Hämeenlinnassa, Porissa ja Tampereen seutukunnassa vuonna 2007 lakkautetuista huostassapidoista. THL - Avauksia 15/2009.

Hiitola, Johanna (2008) Selvitys vuonna 2006 huostaanotetuista ja sijaishuoltoon sijoitetuista lapsista. Helsinki: Stakes työpapereita 21/2008. 

Hiitola, Johanna, Jyränki, Juulia, Karma, Helena & Sorainen, Antu (2005) Mitä ei voi ajatella? Puhetta seksuaaliseen väkivaltaan liittyvistä hiljaisuuksista. Naistutkimus-Kvinnoforskning 4/2005

Jaa |
Navigointi