Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Aila-Leena Matthies

tekijä: Päivi Vuorio Viimeisin muutos keskiviikko 04. joulukuuta 2013, 13.59

Opetus

Ajankohtaisia tutkimus- ja kehittämishankkeita

Julkaisut

Muut CV-tiedot

Kansainvälinen toiminta

 

OPETUS

Professori Aila-Leena Matthies luennoi avoimessa yliopistossa sosiaalityön perusopinnoista Sosiaalityön perusteet. Muilta osin hänen opetuksensa keskittyy sosiaalityön maisteriopintoihin. Auttamisen ja tuen välineet, sosiaalityön maisteriseminaarit, gradujen ohjaus, päättöseminaari ja lopputentti. Lisäksi hän vastaa Kokkolassa tarjottavista Jyväskylän yliopiston sosiaalityön tohtori- ja ammatillisen lisensiaatinopintojen ohjaus Kokkolassa opiskelevien osalta.

Lisäksi:

Sosiaalityön ja sosiaalipalvelujen valtakunnallinen tutkijakoulu, teemaryhmän ohjaaminen yhdessä professori Katja Forssénin kanssa,  http://www.sosnet.fi/Tohtorikoulutus.iw3

International Doctoral School in Social Work INDOSOW http://www.indosow.net/, väitöskirjojen ohjaus, kesäkoulun opetus sekä akateemisen neuvoston jäsenyys

AJANKOHTAISIA TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKKEITA

Hyvinvointipalvelut ja marginalisoitujen kansalaisten osallistuminen (PalKO)  Suomen Akatemian tutkimushanke 2011 – 2014, www.chydenius.fi/PalKO

Kansalaisosallistuminen ja yhteisöllisyys maaseudun hyvinvointipalveluissa. KASTE-kehittämishankkeen osahankkeen ohjaus ja tiedontuotanto www.chydenius.fi/kampa

Sosiaali- ja terveyden huollon pysyvät kehittämisrakenteet Keski-Pohjanmaalla sekä sosiaalialan opetus- ja tutkimusklinikka, ohjausryhmä, www.chydenius.fi/sosklinikka

Sosiaalityö aikuisopintoina – Eurooppalainen verkosto Adult Life Long Learning in Social Work(ALLISW) - European Network of Social Work Studies as Adult Education

Suomalaisen koulutusjärjestelmän ja hyvinvointivaltiollisen järjestelmän välinen yhteys kansainvälinen vertailu http://www.klinkhardt.de/verlagsprogramm/1678.html

JULKAISUT

Refereeartikkelit:

(2012) Aila-Leena Matthies und Marjo Kuronen. Herausforderungen der finnischen familienpolitischen Infrastruktur in neuen Lebensverläufen. Sonderband 19, Soziale Welt. Herausgegeben von Hans Bertram und Martin Bujard. 71 – 84 (forthcoming)

(2011)  Aila-Leena Matthies, Mari Kattilakoski and Niina Rantamäki. Citizens’ participation and community orientation – indicators of social sustainability of rural welfare services. Nordic Social Work Research

Vol. 1, No. 2, November 2011, 125–139

(2011) Kattilakoski, Mari & Matthies, Aila-Leena & Rantamäki, Niina. Kansalaisosallistuminen maaseudun hyvinvointipalveluissa. Maaseudun Uusi Aika (MUA) Maaseutututkimuksen ja politiikan aikakausilehti. Vol 19, Nro 2. 5 - 19

(2011)  Social Service Professions Towards Cross-European Standardisation of Qualifications. Social Work and Society Volume 9, Issue 1, 2011. The International Online-Only Journal  https://www.socwork.net/2011/1/matthies/article_matthies_pdf.pdf

(2010)  Participation and citizenship. In: Mel Gray  & Stephen A., Webb  (eds.) Ethics and values base in Social Work, Hampshire: palgrave macmillan, 173 – 182 

Muut artikkelit:

(2012) Lapset ja nuoret subjekteina kunnallisessa päätöksenteossa / Teppo Eskelinen, Anu Gretschel, Tomi Kiilakoski, Johanna Kiili, Sini Korpinen, Pia Lundholm, Aila-Leena Matthies, Niina Mäntylä, Reetta Niemi, Elina Nivala, Aimo Ryynänen, Pia Tasanko, (toim) Aila-Leena Matthies*.-1- Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, 2012

(2012) Lasten ja nuorten asema hyvinvointipalveluissa / Maija Gellin, Anu Gretschel, Aila-Leena Matthies, Elina Nivala, Mikko Oranen, Riikka Sutinen, Pia Tasanko. -1- Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, 2012

(2012) Demokratiaremontin työkaluja / Aila-Leena Matthies, Tomi Kiilakoski, Elina Nivala, Aimo Ryynänen, Anu Gretschel, Niina Mäntylä, Maija Gellin, Kimmo Jokinen, Pia Lundholm. (toim) Anu Gretschel, Tomi Kiilakoski. -1- Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, 2012

(2012) Kustannuksia alas kansalaislähtöisin palvelurakentein? Kuntalehti (2012): 6 s. 42-45

(2012) Demokratiaa ja laatua palveluihin - mallia ikäihmisten osaamisesta. (toim) Jenni Alanen, Minna Koponen, Marja-Liisa Nevala. - Seinäjoki: Aijjoos-kumppanuushanke, 2012

(2010) Von kostengünstiger Prävention zum teuren Risikomanagement: gute und schlechte Beispiele der Förderung kindlicher Entwicklung. In Knuth Nicole & Koch Josef (Hrsg.) Hilfen zur Erziehung in Europa. Frankfurt am Main: internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen, 75-86

(2010) Was wirkt gegen Kinderarmut? Finnland - Ein Beispiel des nordischen familienpolitischen Modells. In: Margherita Zander (toim).Kinderarmut. Einführendes Handbuch für Forschung und soziale Praxis. 2. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag 51-69

Monografiat:

(2011) Aila-Leena Matthies, Mari Kattilakoski ja Niina Rantamäki. Maaseudun hyvinvointipalvelujen kehittäminen kansalaisosallistumisen ja yhteisöllisyyden pohjalta. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 9/11. Tampere: Tampereen yliopistopaino Oy Juvenes Print. 99s.

(2010) Eva Feldmann-Wojtachnia, Anu Gretschel, Vappu Helmisaari, Tomi Kiilakoski, Aila-Leena Matthies, Sigrid Meinhold-Henschel, Roland Roth and Pia Tasanko: Youth participation in Finland and in Germany. Status analysis and data based recommendations (On-line publication). Bonn: IJAB - Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e.V., 119 s.
AND Youth research network of Finland: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/sites/default/files/verkkojulkaisut/Youth%20participation%20in%20Finland%20and%20in%20Germany.PDF

MUUT CV-TIEDOT

 • Syntynyt 1959 Sievissä
 • Yhteiskuntapolitiikan ja sosiaalityön opinnot Jyväskylän Yliopistossa 1978 – 1984, YTL 1991; YTT 1995; Dosentti 1998
 • Sosiaalityön käytännön työkokemus mm. päihdehuollosta, sosiaalivirastosta ja nuorisohuollosta, Jyväskylän kaupunki 1979-1984
 • Suomen Akatemian rahoituksella tutkijana Jyväskylän yliopistossa yhteiskuntapolitiikan laitoksella 1985 – 1990
 • Sosiaalityön lehtorina Jyväskylän yliopistossa yhteiskuntapolitiikan laitoksella 1991- 1996
 • Sosiaalityön professorina Magdeburgin korkeakoulussa Saksassa 1996 – 2007
 • Sosiaalityön professori Jyväskylän yliopistossa 2007-

 

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Opiskelu- ja tutkimusstipendejä (DAAD, DFG, EU:n Human Capital and Mobility) mm. Göttingenin, Bremenin ja Kasselin yliopistoissa  1985- 1986; 1990; 1995

 • alkaen 2013 Sosiaalityön koulutuksen Euroopan järjestön johtokunnan jäsen (EASSW)
 • Sosiaalityön professorina Magdeburgin korkeakoulussa Saksassa 1996 – 2007
 • EU:n 4.puiteohjelman tutkimushankkeen koordinointi:”New local policies against social exclusion in European Cities” 1998 – 2000, 6 Partneria
 • EU:n 6. puiteohjelman tutkimushakemusten asiantuntija-arvioitsijana toukokuu 2006 Ambient Assisted Living (AAL) for the aging society
 • Erasmus-hankkeiden koordinointi (CDA) ”Towards research-oriented social work education in Europe” (2000 – 2002):  (DISS) ”Dissemination of the results of the research-oriented social work education in Europe” (2002-2003), Partneri JY:n koordinoimassa IP-hankkeessa ”Research-oreinted social work in Europe” (2003)
 • Tieteellisenä asiantuntijana Saksassa Sachsen-Anhaltin osavaltion maapäivien koulutuskomiteassa (Bildungskonvent) 2007 – 2009
 • International Doctoral School in Social Work INDOSOW http://www.indosow.net/, väitöskirjojen ohjaus, kesäkoulun opetus sekä akateemisen neuvoston jäsenyys
 • Pohjoismais-balttialaisen sosiaalityön tohtoriopintoverkoston kesäkoulun (NBSW) järjestäminen Kokkolassa 15 – 19.elokuuta 2011 http://www.sosnet.fi/sosnet/NBSW.iw3
 • European Social Forum ja sosiaalityön kansainvälinen opetusviikko, University of Lisbon, lokakuu 2012
 • EUTOPIA- Research Proposal, EU:n komission tutkimuksen  7. puiteohjelman hakemuksen partneri
Jaa |