Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Matthies, Aila-Leena

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos maanantai 14. maaliskuuta 2016, 10.59

Aila-Leena Matthies

Professori, Professor of Social Work

YTT, dosentti / Ph.D. of Social Sciences, Docent

Sosiaalitieteiden yksikkö / Social Sciences

puh./tel. +358 40 742 2199

e-mail: aila-leena.matthies(at)chydenius.fi

huone 344 (3. krs) / room 344 (3rd floor)

 

Työtehtävät / Duties

Sosiaalitieteiden yksikön johtaja, sosiaalityön maisteriopintojen koordinaattori, yliopistokeskuksen johtoryhmä

Head of the department of Social Sciences, coordinator of the MA-studies of Social Work, Member of the Steering Group of KYC

1.1.– 31.3.2016 as COFUND Senior Fellowship at the University of Durham, see more

Opetus / Teaching

Sosiaalityön maisteriseminaarit ja ohjaus, päättöseminaari, kansainvälinen opetus, sosiaalityön jatkokoulutus (tohtoriopinnot ja ammatillisten lisensiaatintutkielmien ohjaus)

Seminars and Supervision of MA-theses of Social Work, Concluding MA-Seminar,International Courses, Doctoral Seminar and Supervision of Doctoral theses and professional Licenciate Theses

Tutkimusintressit / Research

Ekososiaalinen lähestymistapa sosiaalityössä, Osallistumistutkimus, kansalaisyhteiskunta, maaseudun palvelujärjestelmät

Ecosocial approach in Social Work, Participation,Civil Society, Rural welfare system

Meneillään olevat tutkimus- ja kehittämishankkeet / Projects

ECOSOS - Sosiaalityön ja toimeentulojärjestelmien kontribuutio yhteiskuntien ekososiaaliseen siirtymään / ECOSOS - Contribution of Social Work and Systems of Income Security to the Ecosocial Transformation of Society

Palvelut ja Osallistuminen / Participation and Welfare Services PalKO

Maaseudun paikalliset palvelujärjestelmät / Rural Locial Welfare Systems RuralLWS

Sosiaalityö ja yhteiskuntien ekososiaalinen transformaatio / Ecosocial Transformation – the Contribution of Social Work

Tietoon perustuva sosiaalityö TIPS – käytännön kehittämisprojekti alueen kuntien kanssa / Knowledge-Based Social work Practice development project with the municipalities in the region

Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellinen koulutus- tutkimus- ja kehittämisrakenne / Regional Structure of Education, Research and Development of Social and Health Care

Sosiaalityön aikuisopintoina – oppimisen välitilat / Social Work Studies as Adult Education – Interspacies of Learning

Lisätietoja / Further information

CV

CV details in English

Julkaisut / Publications

Jaa |
Navigointi