Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Highbio - Interreg Nord

tekijä: Plone-support Viimeisin muutos tiistai 21. helmikuuta 2012, 16.25
Korkeasti jalostettuja bioenergiatuotteita kaasutuksen kautta 1.8.2008-30.6.2011

INFO1045-logga_interreg_iv_a_eu-devi.jpg

 • HighBio on Ruotsin sekä Suomen välinen yhteistyöprojekti Interreg IVA Pohjoinen- alueen puitteissa.
 • HighBio2

 

Interreg IVA Pohjoinen

 

 • HighBio on FoU- projekti jossa,
  • Osallistutaan korkeasti jalostettujen bioenergiaraaka-aineiden      kehittämiseen biomassasta, ympäristö huomioiden.
  • T&K- työn kautta kehitetään tekniikkaa sekä  menetelmäratkaisuja paikallisten bioenergiaraaka-aineiden jalostamiseksi paikallisille kuluttajille.
  • Esitellään tietoa sekä järjestetään seminaareja Ruotsissa sekä Suomessa alueen avainhenkilöille.
  • Projektinsisäisten tutkimus- sekä kehitystehtävien avulla mahdollistetaan työllisyyden säilyminen sekä paikallisesti jalostetun biopolttoaineen käyttö.
  • Projektin kautta lisätään tutkimusyhteistyötä yliopistojen sekä paikallisten tutkijoiden välillä.


PROJEKTIN OSAT

 • WP1.  Kehitetty kaasutusprosessi
   • D1”Entrained flow” kaasuttimen tutkiminen (laboratoriossa)
   • D2  ”Down draft flow” kaasuttimen tutkiminen (laboratoriossa, pilot-mittakaavassa)
   • D3 Biopolttoaineiden syöttö ”paineistetussa ympäristössä”
   • D4 Pesuveden ja syntyvän kondenssiveden koostumuksen tutkiminen

 

 • WP2.  Raaka-aineiden vaikutus kaasutusprosessiin
   • D1 Bioraaka-aineen esikäsittely
   • D2 Raaka-aineen koostumuksen vaikutus kaasun laatuun
   • D3 Kaasutusprosessin toiminta

 

Projektin osat

 

 • WP3.  Kaasutuksen lopputuotteet
   • D1 Tuotekaasun (synteesikaasu) hyödyntäminen uusiksi kemian tuotteiksi
   • D2 Kaasutuksessa muodostuvien sivutuotteiden hyötykäyttö

 

 • WP4.  Arviointi ja teknotaloudellinen analyysi
   • D1  Biopolttoaineiden termokemiallisen käsittelyn teknistaloudellinen arviointi
   • D2  Aine- ja energiatasetarkastelut liittyen biomassan kaasutukseen

 

 • WP5.  Tietojen levittäminen
   • D1  Kansalliset ja kansainväliset tiedonsiirrot; seminaarit, tutkijatapaamiset ja messut, INFO   lehdet Internetiin
   • D2  Projektihallinnointi ja raportointi

 

YHTEISTYÖKUMPPANIT

 

 

 

 

Jaa |
kuuluu seuraaviin kategorioihin: