Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Bioenergiaa metsästä

tekijä: Plone-support Viimeisin muutos maanantai 13. huhtikuuta 2015, 14.28
Euroopan Unionin rahoittama Interreg-projekti 2003-2007

  OSAPROJEKTEJA

  Bioenergi1

  • Arvioidaan sopivia metsänkorjuutekniikoita ja testataan koneiden soveltuvuutta pienpuiden harvennukseen
  • Kehitetään bioenergiaan liittyvän tiedon kulkua metsänomistajille, urakoitsijoille ym.
  • Seurataan määrättyjä osa-alueita harvennusvaiheessa sekä ympäristöhoidollisesta että metsänomistajien näkökulmasta
  • Tutkitaan menettelytapoja, joilla käsittelyn aikana voidaan poistaa viheraines (havut ja kuori)
  • Tutkitaan kokonaisvaltaisesti käsittelylogistiikkaa lämpöyrittä  jän näkökulmasta
  • Vertaillaan erilaisia priketointi- ja pelletointimenetelmiä

   Bioenergi2

  • Analysoidaan biopolttoainetta ja polttotekniikoita korkealaatuisen polttoaineen aikaansaamiseksi
  • Toteutetaan pilottikokeita puupolttoaineen käsittelyssä ja tuottamisessa

   YHTEISTYÖKUMPPANIT

   • Ruotsin maaseutuyliopisto (Sveriges lantbruksuniversitet)
    • Enheten för biomassateknologi och kemi: Håkan Örberg
    • Institutionen för skoglig resurshushållning: Iwan Wästerlund

   • Jyväskylän yliopisto/Kokkolan yliopistokeskus Chydenius: Ulf-Peter Granö

   Interreg karta

   Jaa |