Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Projektit

tekijä: jutaojan — Viimeisin muutos torstai 01. kesäkuuta 2017, 14.36

Käynnissä olevat projektit

  • ADHEM (1.5.2016-31.12.2018)
   • Tekes
  • Saostus (1.5.2016-31.12.2018)
   • Keskipohjanmaan liitto/EAKR
  • Renepro (1.8.2015-31.5.2018)
   • Interreg Nord
  • Biojalostuksen arvoketjut (1.8.2015-31.12.2017)
   • Keski-Pohjanmaan liitto, EAKR (ylimaakunnallinen hanke Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Karjala)
  • LIAK (1.5.2015-30.4.2018)
   • Keski-Pohjanmaan liitto, EAKR
   • Uudet litiumioniakkukemikaalit ja valmistusprosessit osana litiumarvoketjua
  • Bioraff Botnia (1.5.2015-30.4.2018)
   • Interreg Botnia-Atlantica
  • Metalrec (1.5.2015-31.12.2017)
   • Keski-Pohjanmaan liitto, EAKR
   • Teollisuuden metallipitoisten sivutuotteiden ja jätteiden hyödyntäminen
  • Biolaakso II – Kemian ja biotalouden osaamiskeskittymä (1.3.2015-28.2.2018)
   • Keski-Pohjanmaan liitto, EAKR
  • PreBio (1.2.2015-30.6.2017)
   • Pohjois-Pohjanmaan liitto, EAKR

  Päättyneet projektit

  • GeoSorbents (1.1.2015-31.12.2016)
   • Tekes, EAKR
   • Uudet geopolymeeripohjaiset vedenkäsittelymateriaalit
  • AOPI, Suomen Akatemia (1.6.2012-31.5.2016)
   • Kehittyneet hapetusprosessit teollisten jätevesien käsittelyssä, Advanced oxidation processes in industrial wastewater treatment
  • PRECHEM (1.5.2015-31.12.2015)
   • Maa- ja metsätalousministeriö
  • REMETAL (1.3.2013-30.4.2015)
   • Metallien talteenotto ja kierrätys teollisista sivutuotevirroista
  • LITIUM (1.3.2013-30.4.2015)
   • Litiumin jatkojalostus
  • Tekes/NoFaLi (1.9.2012-31.8.2014)
   • Novel Electrode Fabrication Methods for Lithium Ion Battery (NoFaLi)- Uudet elektrodinvalmistusmenetelmät litiumioniakulle
  • SULKA (1.8.2012-31.7.2014)
   • Rikin yhdisteet kaivostoiminnassa
  • Forest Refine (1.1.2012-30.4.2014)
   • Efficient forest biomass supply chain management for biorefineries
    • NANOLI (1.5.2010-30.4.2013)
     • Nanostructured materials for lithium ion battery chemicals – Nanorakenteiset kemikaalit litiumioniakkujen materiaaleina
        • MENETELMÄ (1.5.2010-31.3.2013)
         • Kemiallisten analyysimenetelmien kehitys liiketalouden ja t&k-toiminnan vahvistamiseksi Keski-Pohjanmaalla
        • AKKU (1.1.2011-31.12.2012)
         • Akkumateriaalinen tutkimusinfrastruktuurin kehittäminen
        • Tekes/IMPOLI (1.9.2010-31.12.2012)
         • Improving the properties of lithium ion battery chemicals – Litiumioniakkukemikaalien ominaisuuksien parantaminen
        • KEMMA (1.9.2008-31.12.2012)
         • Kemian maisteriopinnot Kokkolassa.
        • LUTEK (1.8.2008-30.6.2012)
         • Tekniikan ja luonnontieteiden tutkimusympäristön vahvistaminen.
        • Tekes/Moniwater (2009-2011)
         • Pienten metallipitoisuuksien mittaus jatkuvatoimisesti vesimatriisista
        • WISE (1.4.2008-31.8.2011)
         • Langattomat verkot ympäristön monitoroinnissa.
        • SUSFUFLEX (1.1.2008-31.12.2011)
         • Uudet, innovatiiviset ja kestävät liikennepolttoaineet: biokomponenteista joustaviin nestemäisiin polttoaineisiin.
        • LITIUM (1.9.2008-31.8.2010)
         • Akkukemikaalien valmistus litiumkarbonaatista.
        • VALOKATA  (1.4.2008-31.3.2010)
         • Valokatalyysi pintojen likaantumisen estämisessä ja veden puhdistuksessa.
        • SPODULA2007 (1.6.-31.12.2008)
         • Spodumeenin faasitransformaatiot ja niiden vaikutus rikasteen laatuun.
        • KEMIAN KOULUTUSVÄYLÄN RAKENTAMINEN  (1.1.-31.7.2008)
         • Kemian ja kemian tekniikan korkea-asteen koulutusväylä.
        • ANALSIIMI (1.5.-31.7.2008)
         • Kaivosteollisuudessa sivutuotteena syntyvän analsiimin teolliset ja kaupalliset hyödyntämismahdollisuudet.
        • CHEMPLANT (1.4.2006-31.12.2007)
         • Projektin tavoitteena on suunnitella ja rakentaa kemian koetehdas Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun tekniikan yksikön prosessitekniikan laboratorion tiloihin Kokkolaan.
        • ODORA (1.1.2006-31.12.2007)
         • Pahanhajuisia ja haitallisia yhdisteitä sisältävien päästökaasujen puhdistus.
        • INTRODUCTION TO NANO
        • TEOLLISUUDEN JÄTEVESIEN KATALYYTTINEN MÄRKÄHAPETUS
        • FÖRSTUDIEPROJEKT HIGHBIO
        Jaa |