Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Kandidaatin tutkielmat

tekijä: tinaaspl — Viimeisin muutos keskiviikko 23. elokuuta 2017, 13.17

Kandidaatin tutkielmat/Kandidat avhandlingar/B.Sc. theses

2017

 • Pikkarainen Arto: Natural organic matter in waters, 2017

2016

 • Dong Jiachen: Cobalt-related cathode materials in lithium-ion batteries, 2016
 • Pottala Sanna: Kapillaarielektroforeesimenetelmän hyödyntäminen DNA-tutkimuksessa, 2016
 • Korhonen Iiris: Litiumioniakkujen sideaineet, 2016

2015

 • Korkalo Pasi: Lietteistä valmistettujen bioravinteiden lääke- ja hormoniyhdistejäämät, 2015
 • Haapasaari Sampo: Mangaanipitoisten kuonien ja sakkojen kierrätys teräs- ja sinkkiteollisuudessa, 2015
 • Tuomaala Tapio: Bisfenoli A:ta ja dioktyyliftalaattia sisältävien jätevesien käsittelymenetelmiä, 2015
 • Koffert Maria: Metallien poisto- ja talteenottomenetelmiä happamista kaivosvesistä, 2015
 • Kosunen Milla: Biomassapohjaisen grafeenin käyttö litiumioniakkusovelluksissa, 2015

2014

 • Laine Petteri: Jalometallien talteenotto matkapuhelimien jätemurskeesta happoliuotuksen avulla, 2014

2013

 • Roukkio-Taipale Minna: Suomalaisten puulajien uuteaineet ja niiden käyttömahdollisuudet 2013
 • Schäfer Marjo: Sekventiaalinen uutto tuhkien ja lietteiden tutkimuksessa 2013 (dos. Toivo Kuokkanen 1. ohjaaja)
 • Niskanen Mikko: Kaivosprosessien sulfaattipäästöt: Päästöjen ympäristövaikutukset ja sulfaatin puhdistusmenetelmiä 2013
 • Vaskinov Anatoli: Sinkin ja mangaanin erottaminen käytetyistä alkali- ja sinkki-hiiliparistoista 2013
 • Hietaniemi Marianna: Röntgenfotoelektronispektroskopian käyttö kobolttikatalyyttien karakterisoinnissa 2013

2012

 • Kolehmainen Terhi: Glyserolin käyttö vedyn valmistuksessa, 2012
 • Metsälä Kati: Palladiumin katalysoimia kytkentäreaktioita, 2012
 • Antikainen Jarmo: Raskasmetallien poisto jätevedestä tuhkapohjaisilla materiaaleilla, 2012

2011

 • Myllymäki Pekka: Orgaanisten yhdisteiden katalyyttinen märkähapetus, 2011
 • Parviainen Lauri: Alkoholiseosten katalyyttinen valmistus synteesikaasusta, 2011
 • Rauhala Elina: Ruostumattoman teräksen elektrolyyttipeittaus, 2011
 • Mannermaa Joona: Talkin karakterisointi röntgendiffraktiolla, 2011
 • Hurtig Laura: 5-hydroksimetyylifurfuraalin ja 2,5-dimetyylifuraanin katalyyttinen valmistus, 2011
 • Koponen Johanna: Olefiinien valmistus synteesikaasusta katalyyttisesti, 2011

2010

 • Jokinen Minna: Näytteiden pääalkuaineiden tarkka pitoisuusmääritys ICP-OES-tekniikalla, 2010

2009

 • Kauppi Mikko: Pt/γ-Al2O3- katalyytin testaus typpimonoksidin pelkistysreaktiolla, 2009
 • Laitinen Toni: Pt/γ-Al2O3- katalyytin valmistus ja testaus, 2009
 • Luukkonen Tero: Heterogeenisen katalyysin teollisia sovelluksia, 2009
 • Runtti Hanna: Furfuraalin katalyyttinen hydraus, 2009
 • Saukkonen Leena: Co-katalyysin teollisia sovelluksia, 2009

 

2008

 • Heponiemi Anne: Märkähapetus teollisuuden jätevesien käsittelyssä, 2008
 • Jokinen Henna: Tiolin syntetisointi ja karakterisointi sekä käyttö torjunta-aineena, 2008
 • Kilpimaa Sari: Teollisuuden sivutuotteiden ja jätemateriaalien hyödyntämistä koskeva  lainsäädäntö, 2008 (Dos. Kuokkanen 1. ohjaaja)
 • Mäenpää Anna-Riitta: Biomassan kaasutus ja tuotekaasun hyödyntäminen, 2008
 • Partanen Kirsi: Biobutanolin valmistaminen entsyymikatalyytin avulla, 2008

2007

 • Raudaskoski Riitta: Uuttomenetelmien käyttö jätteiden hyödyntämisessä ja luokituksessa, 2007 (dos. Kuokkanen 1. ohjaaja)
Jaa |