Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Tehty yhteistyö

tekijä: Maija Siika-aho Viimeisin muutos keskiviikko 08. huhtikuuta 2015, 09.56

Opetus- ja tutkimusklinikan tähänastinen ja nykyinen toiminta

Klinikka on kehittynyt yliopistokeskuksen, Keski-Pohjanmaan Ammattikorkeakoulun molempien yksiköiden sekä alueen kuntien työntekijöiden säännöllisen ja tavoitteellisen yhteistyön pohjalta alueen sosiaalialan osaamisen ja identiteetin vahvistamiseksi. Tähän asti on toteutettu mm. seuraavaa:

Vakiintuneet työmuodot Yliopistokeskus – AMK – työelämä

 1. Yliopistokeskuksen sosiaalityön ja AMK:n molempien yksiköiden sosiaalialan opettajien yhteistyöryhmä on kokoontunut vuodesta 2007 lähtien noin 1-2 kertaa vuodessa
 2. AMK-sosionomiopintojen sosionomitutkinnon korvaavuus maisteriopinnoissa
 3. Yliopiston sosiaalityön perusopintojen suorittaminen sosionomitutkinnon vapaavalintaisina opintoina (opetusyhteistyö)
 4. Sosiaalialan maakunnallinen seminaari Kansainvälisenä sosiaalityön päivänä vuosittain 2007 lähtien, suunnattu alueen työntekijöille ja esittelee mm. uusimpia opinnäytetöitä ja tutkimusta
 5. Sosiaalityön opettajien vierailut kuntien sosiaalivirastoissa työpaikkavierailuilla 2007–2009
 6. AMK:n sosiaalialan käytännön ohjaajien säännölliset vierailut työelämässä (harjoittelun ohjaus, muut yhteistyöt)
 7. Sosiaalialan Messut
 8. Sosiaalipalveluyksiköt ”opetus- ja tutkimusklinikkana”: sosiaalialan ja sosiaalityön opiskelijoiden opinnäytetyöt, projektityöt sekä käytännön jaksot tapahtuvat alueen sosiaalialan työpaikoilla ja kehittämishankkeissa. Sosiaalityön pro gradu -ryhmät kokoontuvat osittain työpaikoilla

Hanke-esimerkkejä klinikkaverkoston yhteistyöstä

 1. ”Sosiaalialan työ ja tulevaisuus Keski-Pohjanmaalla” -selvitys (2008) kattaen kaikki koulutustasot ja ammattiryhmät
 2. ”Sosiaalialan ammattilaiseksi Keski-Pohjanmaalla". Yhteinen koko sosiaalialan koulutusesite sekä Internet-sivusto, joka sisältää kaikki alan koulutukset keskiasteelta tohtorin tutkintoon sekä koulutusväylien rakentamisoptiot Keski-Pohjanmaalla (2008)
 3. ”Sosiaaliset innovaatiot Keski-Pohjanmaalla” -ideakilpailu (2009)
 4. ”Sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä sosiaalialan opetus- ja tutkimusklinikkatoiminnan kehittämiseen” -selvitys (2008)
 5. ”Joustavat työelämälähtöiset sosiaalityön aikuisopinnot” (2009). Jyväskylän yliopiston rahoittama yliopistokeskuksen sosiaalityön opetuksen laadunkehittämishanke, jossa alueen työelämän edustajat mukana kehittämässä työelämälähtöisiä opetusmenetelmiä
 6. ”Sosiaalityö aikuisopintoina” -julkaisu (2009), jossa alueen työelämänedustat, opiskelijat ja opettajat kirjoittajina
 7. Yhteinen sosiaalialan (AMK) ja sosiaalityön (yliopisto) käytännön opettajien (harjoitteluohjaajien) koulutus 10 op (2010–2011)
 8. Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysalan osaamistarveselvitys (lausuntokierroksella).

Merkittävimmät tutkimushankkeet

 1. Kansalaisosallistuminen ja yhteisöllisyys maaseudun hyvinvointipalveluissa (KAMPA, 2009–2011, KASTE-rahoituksella 2011–2013) alueen kunnissa
 2. Hyvinvointipalvelut ja marginalisoitujen ryhmien osallistuva kansalaisuus (2011–2014,Suomen Akatemia), yhteistyössä European Participation Network ja European Anti Poverty Network.

Lisäksi yliopistokeskuksessa on tällä hetkellä menossa viisi jo pitkällä olevaa aluetta palvelevaa sosiaalityön väitöskirjaa sekä kuusi alkuvaiheessa olevaa väitöskirjahanketta.

Lähiajan konkreettiset kehittämistavoitteet

 1. Sosiaalialan opetus- ja tutkimusklinikan oma interaktiivinen Internet-sivusto yliopistokeskuksen sivuille, suorana linkkinä myös AMK:n yksiköistä ja kuntien sosiaalipalveluista
 2. Internet-sivustoon perustuva työelämän edustajien, opetus-, tutkimus- ja kehittämistoiminnan interaktiivinen sosiaalialan osaamisen foorumi (tiedonkulku, keskustelut, blogit, tutkimustarpeet, opinnäytetöiden ideat, palaute, julkaisut, opinnäytetyöt ym.). Sosiaalialan työntekijät, opiskelijat ja opettajat voivat suoraan kirjautua foorumin osallistujiksi (osallistujien systemaattinen kokoaminen koko alueelta)
 3. Klinikan hallinnollinen vakiinnuttaminen osapuolten välisellä sopimuksella, johtoryhmän ja työrukkasten nimeämisellä
 4. Klinikan esitteen (postikortin?) tuottaminen ja näkyvyyden parantaminen
 5. Yliopiston ja AMK:n opettajien jalkauttamisen jatkaminen työpaikoille (noin 1-2 työpaikkaa vuodessa)
 6. Yliopistokeskuksen sosiaalityön ja AMK:n sosiaalialan kansainvälisen yhteistyön keskinäinen hyödyntäminen ja yhteisen kansainvälisen intensiivijakson järjestäminen samanaikaisilla ERASMUS-opetusvierailuilla maaliskuussa 2012. Tämä opetus avataan myös alueen työelämälle fyysisesti ja virtuaalisesti
 7. Klinikan tiivis pitäminen mukana valtakunnallisissa alan osaamis- ja kehittämisverkostoissa (SOnetBotnia, SosNet-yliopistoverkosto, KASTE-ohjelmat, uuden lainsäädännön mukaiset evo-rahoitukset so-te- alueiden pysyville kehittämisrakenteille)
 8. Lisähenkilöstön saaminen kehittämistyöhön sekä pysyvä (osa-aikainen) koordinaattori. Mahdollisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen laakisääteisten pysyvien kehittämisrakenteiden evo-rahoitus.
Jaa |