Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Opinnäytetyöt

tekijä: Maija Siika-aho Viimeisin muutos tiistai 13. joulukuuta 2011, 13.04
Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksesta valmistuneet pro gradu -tutkielmat sekä Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulusta valmistuneet opinnäytetyöt.

  Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, valmistuneet sosiaalityön pro gradu -työt (2008-):

  • Ala-aho Birkitta ja Tuori Sanna (2010)
   "Myskyä seuraa selkeä sää" Sosiaalitoimen keskijohdon metaforinen näkemys johtamisesta organisaation rakenteellisessa muutostilanteessa.
   Lue lisää aiheesta.
  • Ala-Tainio, Teija (2011)
   Sosiaalityön klassikkokirjallisuus köyhyyden peilaajana. Jane Addams, Mary Richmond ja Beatrice Webb oman aikansa kuvaajina.
  • Alatalo, Johanna ja Paananen, Marja (2007)
   Aktivointisuunnitelma tehty. Kokkolan pitkäaikaistyöttömyys ja aktivointipolitiikka rekisteritietojen valossa.
   Lue lisää aiheesta.
  • Filppula, Elina (2010)
   Lapsen osallisuus lastensuojelun alkuarvioinneista laadituissa dokumenteissa.
   Lue lisää aiheesta.
  • Finnilä, Jaana (2010)
   Vammaisuus ja hyvinvointi. Ekososiaalinen lähestymistapa terveyden edistämiseen.
   Lue lisää aiheesta.
  • Granholm, Ann-Marie (2010)
   Hur beaktas barnperspektivet i utredningar om behovet av barnskydd?
  • Huuki, Tiina ja Jylhä, Irene (2008)
   Sosiaalijohtajuus muutoksessa. Vertaileva tutkimus 1960 -luvulta nykypäivään sosiaalijohtajien käsityksistä sosiaalityön hallinnossa.
  • Huumonen, Annukka (2009)
   Sirpalainen lapsi. Huostaanotettujen nuorten kertomuksia.
   Lue lisää aiheesta.
  • Ikola, Päivi (2010)
   Päihdepalveluiden nykyisyys ja tulevaisuus. Nuorten mielipiteitä päihdepaveluista.
   Lue lisää aiheesta.
  • Jylhä, Pauliina (2009)
   Asiakkaina ehdollisesti rangaistut nuoret. Valvontatyön moraalisten ristiriitojen tarkastelua.
  • Järvi, Terhi (2009)
   Lastensuojelun perhetyön kaksi lähestymistapaa. Sosiaalityöntekijöiden ja perhetyöntekijöiden kokemuksia perhetyöstä.
  • Karlsson, Milla (2011)
   Lautakuntien uusi tehtävä. Lautakunnanjäsenten kuvaa lastensuojelun sosiaalityöstä.
   Lue lisää aiheesta.
  • Kauppinen, Marja-Liisa (2011)
   Elämäntarinoita maaseudun suurten ikäluokkien naisten huono-osaisuudesta.
   Lue lisää aiheesta.
  • Katajamäki, Riitta (2010)
   Onko viimesijaisesta tulossa ensisijaista? Huoli, riski ja puuttuminen lastensuojeluilmoituksissa.
   Lue lisää aiheesta.
  • Kiiveri, Merja (2008)
   "En olisi selvinnyt ilman kuntoutusta". Narratiivinen analyysi  työkykyä ylläpitävään valmennukseen osallistuneiden kuntoutujien yksilöllisistä kokemuksista.
  • Kujala, Anne (2009)
   "On paljon erilaisia toimintoja ja jokainen voi valita mieleisensä". Kuudesluokkalaisten käsityksiä osallistumisesta.
  • Lindström, Hanna (2009)
   Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen vaikutukset sosiaalipalveluihin. Tutkimus sosiaalipalveluiden tulevaisuudesta.
  • Murtomäki, Maria (2009)
   Ylivelkaantuminen ja pikavipit. Sininauhaliiton jäsen- ja yhteistyöjärjestöissä työskentelevien käsityksiä ylivelkaantuneiden asiakkaidensa elämänhallinnasta ja selviytymismahdollisuuksista.
   Lue lisää aiheesta.
  • Myllykangas, Anne (2009)
   Mikä auttaa masennuksessa? Sosiaalinen tuki nuorten mielenterveysasiakkaiden selviytymistarinoiden näkökulmasta.
   Lue lisää aiheesta.
  • Mäkelä, Iina (2009)
   Tilaa kotona ja sydämessä. Perhesijoitus kiintymyssuhteiden ja korjaavien kokemusten näkökulmasta.
   Lue lisää aiheesta.
  • Mäkelä, Minna (2009)
   Dialoginen työmenetelmä. Lastensuojelun verkostopalaverikäytännön analyysi.
   Lue lisää aiheesta.
  • Niinimäki, Asta (2011)
   "Meidän vaikeudet on hitsannut meitä yhteen semmosella tosi hyvällä tavalla" - Psyykkisesti oireilevan pariskunnan selviytyminen arjessa.
   Lue lisää aiheesta.
  • Pellinen, Riitta (2011)
   "Joskus tuntuu kuin eläisin keinuen aalloilla" Mielenterveyskuntoutujien kokemuksia sairauden vaikutuksista arkeen.
   Lue lisää aiheesta.
  • Puotinen, Sanna (2008)
   "Jos olisin koulukuraattori..." Yhdeksäsluokkalaisten näkemyksiä koulun sosiaalityöstä.
   Lue lisää aiheesta.
  • Putila, Kaisa (2010)
   Vanhoillislestadiolaisnaisten kokemuksia parisuhdeväkivallasta irtautumisesta.
   Lue lisää aiheesta.
  • Rajalin, Johanna (2009)
   Vertaistuki vai viralliset verkostot? Kehitysvammaisten lasten perheiden tukeminen.
   Lue lisää aiheesta.
  • Rantamäki, Niina ja Witick, Tanja (2008)
   Yhdistystoiminnan nykyhaasteet. Tutkimuskohteena keskipohjalaiset sosiaali- ja terveysalan yhdistykset.
   Lue lisää aiheesta.
  • Ranta-Nilkku, Minna (2010)
   Muurissa on portti siviiliin. Rangaistuslaitoksen sosiaalityö vangin näkökulmasta.
  • Rautakorpi, Kaija (2010)
   Arviointi osana kuntouttavan työtoiminnan voimaantumisprosessia. Voidaanko ihmisen voimaantumista havainnollistaa ja arvioida?
   Lue lisää aiheesta.
  • Riski, Anneli (2008)
   Mikä sosiaalipäivystys? Tekstianalyyttinen tutkimus seutukunnalisen sosiaalipäivystyksen puhunnasta.
   Lue lisää aiheesta.
  • Ristimäki, Päivi (2011)
   Lapsen etu vastaanottotoiminnan sosiaalityössä.
   Lue lisää aiheesta.
  • Ruotanen, Lauri (2008)
   Sosiaalityön osallisuus elämändraamassa maaseudulla. Etnografinen tutkimus maaseudun sosiaalityön erityispiirteistä.
   Lue lisää aiheesta.
  • Salenius, Paula (2009)
   Mielenterveyskuntoutujien klubitalo. Kuntoutujien osallisuuden kokemukset, vertaistuki ja identiteetin muotoutuminen klubitaloyhteisössä.
   Lue lisää aiheesta.
  • Sandstedt, Camilla (2008)
   "Är socialarbetaren i en jämlik dialog med de medikala experterna?"
   Lue lisää aiheesta.
  • Shimada, Midori (2009)
   Fertility rate decline in japan from the perspective of gender inequality and social problems of modern japanese family.
   Lue lisää aiheesta.
  • Sipilä, Paula (2008)
   Veteraanien hyvinvoinnin osatekijät sosiaalityön näkökulmasta Reisjärvellä.
   Lue lisää aiheesta.
  • Sorvoja, Liisa (2009)
   Palkkatyö onnen tuo? Tutkimus alle 25-vuotiaiden kouluttamattomien nuorten identiteetistä, arjesta ja suhteesta viranomaisiin.
   Lue lisää aiheesta.
  • Syvävirta, Päivi (2009)
   Lukion kuraattorityö nuorisososiaalityönä. Osallistava käytäntötutkimus.
  • Ström, Aija (2009)
   Ikääntyvät ja alkoholitoimijuus. Kvalitatiivinen tutkimus ikäihmisten alkoholinkäytöstä.
   Lue lisää aiheesta.
  • Timonen, Johanna (2010)
   Nopea reagointi ja strukturoitu työote lastensuojelutarpeen selvityksessä - sosiaalityön käytäntötutkimus.
  • Viiala, Sirkka (2010)
   Lasten ja nuorten hyvinvointipalvelut puntarissa. Kuntalaisten mielipiteitä lasten ja nuorten hyvinvoinnista Kangasalla.
   Lue lisää aiheesta.
  • Viitasalo, Krista (2011)
   Työtä vai jotain muuta? Maahanmuuttajien kotoutumisen monet kasvot.
  • Westerback, Susanne (2008)
   Dokumentering: ett arbetsverktyg i barnskyddsarbetet? Tolv socialarbetares tankar om dokumentering inom barnskyddet.
  • Wiik-Kortell, Maria (2007)
   En annan slags tredje åler. Erfarenheter hos medlemmarna i en jämlikegrupp vars barnbarn är barnskyddsklienter.
   Lue lisää aiheesta.

   

  Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelman lopputyöt (2009-):

  Jaa |