Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Klinikkatoiminnan tausta

tekijä: Maija Siika-aho Viimeisin muutos keskiviikko 08. huhtikuuta 2015, 09.56

Sosiaalialan opetus- ja tutkimusklinikan tehtävänä on toimia alan vahvan osaamisen, kehittämisen ja innovaatioiden keskuksena, ja sen toiminta perustuu sosiaalityön yliopisto-opetuksen, ammattikorkeakoulujen sosiaalialan sekä työelämän yhteistyöhön. Klinikka toimii sosiaalityön ja sosiaalialan käytännön opetuksen merkittävänä alustana sekä tutkimusyksikkönä, mutta ennen kaikkea alueellisena osaamisen yhteistyöverkostona. (OPM 2007:43, 45.)

Keski-Pohjanmaalla klinikka on rakentunut verkostomaisena yhteistyönä oppilaitosten ja pääosin niiden kuntien ja yhteisöjen kesken, jotka rahoittavat sosiaalityön professuuria Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa. Klinikan kehittäminen Keski-Pohjanmaalla on yksi painopiste 2009 alkaneessa STM:n KASTE-ohjelman rahoittamassa Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveysalan pysyvät kehittämisrakenteet -hankkeessa. Hankkeessa rakennetaan sosiaalialan opetus- ja tutkimusklinikkaa, jossa luodaan vakiintuneet toimintakäytännöt käytännön työelämän, tutkimuksen ja opetuksen välille. Verkostomainen klinikka tarjoaa sosiaalityöntekijöille, opiskelijoille ja sosiaalialan opettajille yhteisen oppimisympäristön, jossa käytännön sosiaalityö, opetus ja kehittämistyö nivoutuvat toisiinsa. Tavoitteena on pysyvä vastavuoroisen toiminnan malli: koulutus jalkautuu työelämään ja työelämä koulutukseen. Klinikka on verkostoitunut myös tiivisti Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskuksen SONetBotnian toimintaan, valtakunnalliseen alan oppilaitosten ja tutkimuksen verkostoihin sekä menossa olevaan sosiaali- ja terveydenhuollon pysyvien kehittämisrakenteiden luomiseen.

Klinikassa konkretisoituvat siis sosiaalialan koulutusväylät, työelämälähtöisyys, soveltava tutkimus ja kansainvälisyys. Erityisesti aikuiskoulutus, (sosiaalisesti) kestävä kehitys (esim. Social Impact Assessment) ja (sosiaalinen) yrittäjyys sekä laaja-alainen hyvinvointi (palvelurakenteet, Genius Loci -hanke) ovat kiinnostavia ja lupaavia tiede- ja koulutusaloja yhdistäviä aiheita.

Sosiaali- ja terveysalan keskeisyys osana alueen hyvinvointia

Hyvinvointialan korkeakouluopetuksen, tutkimuksen ja kehittämistyön työelämärelevanssi sekä korkea osaamisen taso ovat alueen kilpailukyvylle mitä keskeisimpiä. Hyvinvointipalvelut ovat alueen suurin työllistäjä. Alan korkea työvoimapula on pahenemassa lähivuosina eläköitymisien vuoksi. Alueen julkisesta taloudellisesta varallisuudesta suurin osa kohdistuu hyvinvointipalveluihin, sillä ne muodostavat kuntien budjeteista 50–90 prosenttia. Elinkeinoelämän nopeimmin kasvava ala Suomessa on tällä hetkellä hyvinvointiala. Hyvinvointipalvelujen laatu ja saatavuus ovat yksi tärkeimpiä viihtyvyystekijöitä alueelle ja voivat toimia myös alueen vetovoimaisuuden kasvun valttina.

Toisaalta juuri Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdistuu tällä hetkellä useita syvällisiä palvelurakennemuutoksia, jotka haastavat myös osaamista ja työelämän laatua. Rakennemuutokset voivat kuitenkin olla myös uudenlainen innovaatioympäristö. Sosiaalialan oman osaamisen säilyminen sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdistyessä nähdään tärkeänä, jotta hyvä asiakaslähtöinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalan työssä on mahdollista. Sosiaalialan opetus- ja tutkimusklinikka voidaankin nähdä osana yhteisiä sosiaali- ja terveyspalvelujen pysyviä kehittämisrakenteita.

Jaa |