Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

SOSKLINIKKA - Sosiaalialan opetus- ja tutkimusklinikka

tekijä: Maija Siika-aho Viimeisin muutos keskiviikko 08. huhtikuuta 2015, 09.55

Sosiaalialan opetus ja tutkimusklinikan tarkoituksena on tiivistää yhteistyötä niin sosiaalialan koulutuksen, tutkimus- ja kehittämistoiminnan kuin työelämäyhteistyönkin saralla. Sosiaalityön kehittämisen kautta vaikutetaan suoraan keskipohjalaisten ihmisten hyvinvointiin. Samalla parannetaan ammatillista osaamista, koulutuksen laatua ja alan arvostusta sekä lisätään sosiaalialaa koskevaa tietoisuutta.

”…vahvistetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä palvelujen kehittämiseen osallistuvien tahojen yhteistoimintaa ja sitä tukevia rakenteita.”
(2§ Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen kehittämisestä vuosina 2011—2014 8.4.2011/305)

Klinikkatoiminnan tausta

Sosiaalialan opetus

Sosiaalialan tutkimus

Opinnäytetyöt

Tehty yhteistyö

Aiheeseen liittyvät raportit

Työelämäyhteistyö

Linkit

Tapahtumat

Kansainvälisenä sosiaalityön päiväntä 19.3 vuosittain järjestettävä Maakunnallinen sosiaalialan seminaari

  Yhteistyöverkoston jäsenet

  • JY, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius / Sosiaalityön maisteriopinnot
  • Centria ammattikorkeakoulu / Sosiaalialan sosionomikoulutus (Ylivieska ja Kokkola)
  • SONetBOTNIA
  • Nuppu-hanke
  • Sosiaalialan käytännön toteuttajat
  • Kunnat ja kuntayhtymät, joiden alueella edellä mainitut koulutusorganisaatiot toimivat
  • Alueen muut kehittämisorganisaatiot
  Jaa |