Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

PRO SOS – uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

tekijä: Tuomas Palosaari Viimeisin muutos torstai 14. syyskuuta 2017, 15.11

PROSOS –HANKE http://www.prosos.fi/

Hanke on valtakunnallinen (STM) Toimintalinja 5:n mukainen ESR-hanke, ja se toteutetaan vuosina 2017-2018. ESR-rahoituksen lisäksi hanketta rahoittaa Kuntaliitto ja osallistuvat 94 kuntaa. Hankkeen tavoitteena on selkeyttää ja vankistaa sosiaalityön asemaa sote-uudistuksessa, sekä varmistaa asiakaslähtöinen ja vaikuttava sosiaalityö uudistuvassa toimintaympäristössä. Hanke valmistaa sosiaalityön siirtymistä kunnista maakuntiin, pyrkii lisäämään asiakaslähtöisyyttä ja asiakkaiden osallistumista sosiaalityön toteutuksessa ja tukee sosiaalityön vaikuttavuuden lisäämistä ja sen osoittamista. Hankkeessa on mukana seitsemän sosiaalialan osaamiskeskusta sekä Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (KYC). Hanketta hallinnoi Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy (SEAMK).

Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (KYC) on PROSOS –hankkeen yksi osatoteuttaja ja mukana hankkeessa asiantuntijaorganisaationa.  KYC tuo hankkeeseen yliopistollisen sosiaalityön tutkimuksen, opetuksen ja kehittämisen osaamista. Osaamisen perustana on KYC:n työelämälähtöinen sosiaalityön opetus, kokemus käytännön kehittämishankkeista sekä monipuolinen sosiaalityön tutkimus erityisesti osallistumisesta hyvinvointipalveluissa.

PROSOS:ssa KYC:n tavoitteena on tukea tietoon perustuvan uudenlaisen sosiaalityön kehittymistä. Tieto merkitsee tässä yhteydessä sellaista tietopohjaa, joka koostuu sosiaalityön asiakkaiden kokemustiedosta, sosiaalialan työntekijöiden ammatillisesta tiedosta ja tutkimustiedosta. Näitä tiedon muotoja tuodaan yhteen yhteiskehittäjyyden työpajoissa. KYC toteuttaa työpajoja Vaasassa, Pietarsaaressa ja Keski-Pohjanmaalla (Soite) yhdessä kunnallisten toimijoiden kanssa. Työpajoja toteutetaan kullakin alueella kolme kertaa vuodessa hankkeen aikana. Yhteisesti tuotettua tietoa työstetään tutkimuksellisesti laajempaan käyttöön.

PROSOS-hankkeessa on KYC:stä mukana yhteensä neljä työntekijää osa-aikaisesti: 

YTT professori Aila-Leena Matthies, osallistuu Vaasan, Pietarsaaren ja Keski-Pohjanmaan alueiden työpajapäivien toteuttamiseen yhdessä työparin kanssa. Hän toimii myös KYC- osatoteuttajan yhteyshenkilönä.  

YTM Niina Rantamäki osallistuu Keski-Pohjanmaan eli Soiten yhteiskehittämisen työpajan tuottamiseen ja on alueen yhteyshenkilö.

VTM Anu-Riina Svenlin osallistuu Pietarsaaren yhteiskehittäjyyden työpajan tuottamiseen ja on alueen yhteyshenkilö.

VTL Katri Viitasalo osallistuu Vaasan yhteiskehittäjyyden työpajan tuottamiseen ja on alueen yhteyshenkilö.  

Jaa |