Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

PalKO-hankkeen julkaisut

tekijä: Maija Siika-aho Viimeisin muutos tiistai 21. lokakuuta 2014, 15.10

Valmiit:

  1. Kokkonen, Tuomo, Närhi, Kati & Matthies, Aila-Leena (2013) Osallisuuden reunaehdot palvelujärjestelmässä. Teoksessa Era, Taina (toim.) Osallisuus - oikeutta vai pakkoa? Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 156, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 35–49. http://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/JAMKin-julkaisut/Julkaisuja/Osallisuus---oikeutta-vai-pakkoa/
  2. Närhi, Kati & Kokkonen, Tuomo & Matthies, Aila-Leena (2013) Nuorten aikuisten miesten osallisuuden ja toimijuuden reunaehtoja sosiaali- ja työvoimapalveluissa. Teoksessa Laitinen, Merja & Niskala, Asta (toim.) Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä. Tampere: Vastapaino, 113–145.
  3. Matthies, Aila-Leena & Uggerhoej, Lars (eds.) (2014) Participation, marginalisation and welfare services – concepts, politics and practices across European countries. Surrey: Ashgate.
  4. Matthies, Aila-Leena (2014) How participation,marginalization and welfare services are connected, Teoksessa Teoksessa Matthies, Aila-Leena & Uggerhoej, Lars (eds.) Participation, marginalisation and welfare services – concepts, politics and practices across European countries. Surrey: Ashgate, 3–18.
  5. Närhi, Kati & Kokkonen, Tuomo (2014) Transformation of participation politics and social citizenship in Finnish welfare governance. Teoksessa Matthies, Aila-Leena & Uggerhoej, Lars (eds.) Participation, marginalisation and welfare services – concepts, politics and practices across European countries. Surrey: Ashgate, 95–112.
  6. Närhi, Kati, Kokkonen, Tuomo & Matthies, Aila-Leena (2014) Asiakkaiden osallisuus ja työntekijöiden harkintavalta palvelujärjestelmässä. Janus 22(3), 227–244 .
  7. Närhi, Kati, Kokkonen, Tuomo & Matthies, Aila-Leena (2014) Asiakkaiden osallisuus ja katutason työntekijöiden harkintavalta osallisuuspolitiikan toteuttamisessa. Teoksessa Jaakola, Anne-Mari, Leinonen, Leena & Väänänen-Fomin Marja (toim.) Eettisyys ihmistyössä. Tutkiva sosiaalityö. Talentia-lehti, Sosiaalityön tutkimuksen seura, 28–30. http://talentia.isinteksas.com/edocs/julkaisut/tutkivasosiaalityo2014/
  8. Närhi, Kati, Juvonen, Tuila & Matilainen, Sari (2014) Nuorten ääni kuuluviin. Teoksessa Jämsén, Arja & Pyykkönen, Anne (toim.) oSallisuuden jäljillä. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry, Saarijärvi, 130–150. http://www.jelli.fi/lataukset/2014/05/oSallisuuden-j%C3%A4ljill%C3%A4-verkkoversio-pakattuna-16052014.pdf
  9. Närhi, Kati, Kokkonen, Tuomo & Matthies, Aila-Leena (2014) Promoting participatory citizenship: The role of welfare services, ICSW Global Newsletter 9, 2014. http://www.icsw.org/doc/2014-09-Global_Cooperation-Eng.pdf
Jaa |