Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Hyvinvointipalvelut ja marginalisoitujen kansalaisten osallistuminen (PalKO)

tekijä: Maija Siika-aho Viimeisin muutos tiistai 09. joulukuuta 2014, 15.27

PalKO in English

Suomen Akatemian rahoittaman 3-vuotisen (2011–2014) tutkimuksen tavoitteena on tuottaa kansainvälisesti vertailukelpoista tietoa hyvinvointipalvelujen ja kansalaisosallistumisen (erityisesti kaikkein vähiten osallistuvien marginaaliryhmien) välisestä suhteesta Suomessa. Lisäksi tutkimuksessa syvennetään kriittisesti osallistuvan kansalaisuuden käsitettä.

Tutkimuksessa paikannetaan kansalaisten osallistumista edistäviä ja estäviä tekijöitä hyvinvointipalveluissa. Tutkimuksessa sovelletaan osallistavan tutkimuksen metodologiaa ja se toteutetaan yhteistyössä EAPN-fin -järjestön kanssa. Tutkimus toteutetaan vertailuna Kokkolan ja Jyväskylän pitkäaikaistyöttömien julkisissa sosiaali- ja työvoimapalveluissa. Hankkeen aluksi tutkitaan osallistumisen lainsäädännöllisiä ja normatiivisia ehtoja. Tämän jälkeen palvelukäyttäjien osallistumista estäviä ja edistäviä tekijöitä tutkitaan työntekijöiden ja pitkäaikaistyöttömien fokusryhmä haastatteluilla. Lisäksi tutkimuksessa tuotetaan tietoa kansalaislähtöisistä osallistavista toimintamalleista hyvinvointipalveluissa.

Oletuksena on, että usein passiivisina pidetyt kansalaiset toteuttavat omaehtoisia osallistumisen muotoja. Tutkimuksen toimintatutkimuksellisessa vaiheessa tällaisia malleja tuetaan ja käynnistetään kummallakin paikkakunnalla yhdessä mainittujen ryhmien kanssa. Toiminnan toteutumista analysoidaan toimintatutkimuksellisessa viitekehyksessä ja tuloksia tulkitaan yhdessä tutkijatyhmän kansainvälisen verkoston kanssa.

Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä tutkijaryhmän kansainvälisen verkoston kanssa ja hankkeen alkupuolelle sijoittuu kummankin post-doc-tutkijan tutkimusvierailu partneriyliopistoissa ulkomailla.

Tutkimusverkosto: EAPN-fin; University of Ljubljana, University of Malmö, University of Zaragoza, University of Aalborg, University Collage of Oslo, University of Durham

Yhteystiedot: Prof. Aila-Leena Matthies, tutkimuksen tieteellinen johtaja, aila-leena.matthies@chydenius.fi

Tutkijat:

YTT, Kati Närhi kati.narhi@jyu.fi (Projektin tutkijatohtorina toiminut Kati Närhi on nimitetty sosiaalityön professoriksi Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselle.)

YTL Tuomo Kokkonen tuomo.kokkonen@chydenius.fi, 0400 392110

PalKO-hankkeen julkaisut

Jaa |