Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

KAMPA-seminaarit

tekijä: Niina Rantamäki Viimeisin muutos tiistai 19. helmikuuta 2013, 14.47
KAMPA-hanke on järjestänyt vuodesta 2009 alkaen valtakunnallisen seminaarin, johon on kutsuttu hyvin laajasti mukaan maaseudun hyvinvointipalvelujen kansalaisosallistumiseen ja yhteisöllisyyteen pohjautuvasta kehittämisestä kiinnostuneita toimijoita. Seminaarien esitykset ovat saatavilla alla olevien linkkien kautta.

KAMPA päätösseminaari 12.2.2013 "Maaseudun yhteisöllisyydestä mallia hyvinvointiin"

Esitykset:

Professori Aila-Leena Matthies ja projektitutkija Niina Rantamäki Kokkolan yliopistokeskus Chydenius: KAMPAn kautta uutta näkökulmaa palveluihin

Alueellinen kehittäjä Kai-Eerik Känsälä: Mitä KAMPA-hanke on tehnyt JYTA-alueella?

Alueelliset kehittäjät Johanna Lång ja Saara Perälä: Katsaus Kokkolan ja Kruunupyyn sekä Järvi-Pohjanmaan alueiden kehittämistyöhön

Tutkija, HTT, YTM Katja Valkama Vaasan yliopisto: Osallisuus sosiaali- ja terveyspalveluissa 

Erityisasiantuntija, tutkija Ritva Pihlaja Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä: Lähidemokratian uudet mahdollisuudet

 

KAMPA III -seminaari 24.–25.10.2011 ”Yhteisöllisyys ja osallisuus – voimavara ja tuki”

Elina Varjonen (kehittämispäällikkö, Raha-automaattiyhdistys): RAY kansalaisten osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistajana

Marja-Liisa Nevala (projektipäällikkö, Aijjoos-hanke): Ikäihmisten osallisuus - käytännön esimerkkejä Aijjoos-hankkeesta

Tuija Tuorila (kehittämisjohtaja, Kokkolan kaupunki): KAMPA-hanke esiin

Hannu Katajamäki (aluetieteiden professori, Vaasan yliopisto): kts. Hannu Katajamäen blogi "Aluekehityksen arki"

Marjo Hannu-Jama (kehittämiskoordinaattori, Nordens Välfärdscenter  NVC): Pohjoismaisia malleja osallisuudesta

Ryhmätehtävä seminaarissa

Seminaarin ryhmätöissä otettiin kantaa KAMPA-kehittämistyön kannalta keskeisiin väittämiin "valitsemalla oma puolensa".

 

***

KAMPA II -seminaari 4.-6.10.2010 ”Kansalaiset osallisina maaseudun sosiaali- ja terveyspalveluissa”.

Jaakko Hautamäki: Palvelutuotanto Eskolan kylässä - haasteet ja mahdollisuudet

Päivi Turunen: Esimerkkejä yhteistoiminnallista hyvinvointipalveluista Taalainmaalla

Kåre Olsson: Citizen participation and social economy in the development of rural welfare services in Sweden – the case of Skattungsbyn

Ritva Pihlaja: Yhteiskunnalliset yritykset maaseudun sosiaali- ja terveyspalveluiden mahdollisuutena Suomessa

Anni Pesonen: Yhteisöllisyys maaseudun vanhustenhuollossa. Vanhusten asumisen uudet ratkaisut ja asumisen varhainen tuki - 2009–2010

Heli Siirilä: Maaseudun palvelusopimus hyvinvointipalveluissa

Jouni Kaipainen: Maaseudun sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaiskustannukset

Mari Kattilakoski ja Niina Rantamäki: KAMPA-hankkeen väliaikatietoja

***

KAMPA I -seminaari  17. - 18.11.2009 "Kansalaisosallistuminen ja yhteisöllisyys maaseudun hyvinvointipalveluissa".

Ylitarkastaja Pentti Kananen, STM: Paras sosiaali- ja terveyspalveluiden sisältöjen uudistamisessa 

Projektitutkijat Mari Kattilakoski ja Niina Rantamäki, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius: KAMPA-hankkeen esittely

Tutkimuspäällikkö, VTT Riitta Haverinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos:  Hyvinvointitutkimuksen näkökulma maaseudun palveluiden kehittämiseen

Projektityöntekijä Sirpa Nevasaari: KANTO-hankkeen esittely

Toimitusjohtaja Margita Lukkarinen, KokkotyöSäätiö: Yhteisötalous maaseudulla: kokemusten arviointia ja näkemyksiä

Maaseudun hyvinvointipalveluiden kehittämisvaihtoehtoja:

  • Jaakko Hautamäki: Eskolan kylän palvelujen monituottaja-malli
  • Aili Nuorala: Ikätoverituutoritoiminnan kehittäminen Kallion peruspalvelukuntayhtymän alueella
  • Sinikka Junno: Marjusaaren maamiesseuran kyläavustajatoiminta
  • Jaa |