Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

ECOSOS - Sosiaalityön ja toimeentulojärjestelmien kontribuutio yhteiskuntien ekososiaaliseen siirtymään

tekijä: Sanna Virolainen Viimeisin muutos torstai 28. huhtikuuta 2016, 12.56

Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa (2015–2019) paneudutaan siihen, miten sosiaalityö ja toimeentuloturvajärjestelmä voivat ehkäistä ja edistää nuorten ekososiaalisesti kestäviä toimeentulon malleja. Tutkimus liittyy ajankohtaiseen kriittiseen keskusteluun siitä, missä määrin ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä kehitys on saavutettavissa jatkuvaa taloudellista kasvua tavoittelevalla ajattelulla. Hankkeessa yhdistetään ns. ekososiaalisen siirtymän (ecosocial transition)  ja nuorten työmarkkinoille osallistumisen haasteita olettaen, että työmarkkinoilta marginalisoidut nuoret ja heidän kanssaan työskentelevät tahot ovat jo pakosta joutuneet sopeutumaan talouskasvua vailla olevaan yhteiskunnalliseen tilanteeseen.  Tutkimus on kiinnostunut siitä, minkälaisia ekososiaalista siirtymää edistäviä konkreettisia toimeentulon ja hyvinvoinnin toimintamalleja näihin tilanteisiin on Euroopassa syntynyt.  Tapaustutkimusaineistoa kerätään Suomesta, Saksasta, Belgiasta ja Italiasta. Lisäksi hankkeessa tutkitaan Suomessa kerättävien fokusryhmähaastattelujen avulla, miten sosiaalialan työntekijät voivat tukea työttömien nuorten ekososiaalisia toimeentulon muotoja.  Kirjallisiin lähdeaineistoihin perustuen verrataan myös, miten eurooppalaiset sosiaaliturvajärjestelmät mahdollistavat tai ehkäisevät nuorten työttömien ekososiaalisia toimeentulon muotoja. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa päätöksentekoon sovellettavaa uutta empiiristä tietoa ekososiaalisesti kestävistä toimeentulon muodoista ja sosiaalityön sekä sosiaaliturvajärjestelmän rooleista yhteiskuntien ekososiaalisessa siirtymässä.

Ecosos-tiimi
ECOSOS-tutkimushankkeen tiimi projektin alkaessa

Yhteystiedot:

  • ECOSOS-hankkeen vastuullinen johtaja: Aila-Leena Matthies, professori, Kokkolan yliopistokeskus,
  • Kati Närhi, professori, Jyväskylän yliopisto
  • Tuuli Hirvilammi, tutkijatohtori, Kokkolan yliopistokeskus, tuuli.hirvilammi(at)chydenius.fi
  • Ingo Stamm, tutkijatohtori, Kokkolan ylipistokeskus, ingo.stamm(at)chydenius.fi
Jaa |