Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Hankkeet

tekijä: Kati Komulainen Viimeisin muutos tiistai 21. huhtikuuta 2015, 10.52

Sosiaalitieteiden tutkimuksessa yhdistyvät sosiaalityön ja kulttuurin tieteenalojen tutkimus.

Sosiaalityön tutkimus ja opetus profiloituvat yliopistokeskuksessa sisällöllisesti ekososiaaliseen lähestymistapaan eli ihmisten hyvinvoinnin ja elinympäristön kokonaisvaltaiseen tarkasteluun. Siinä on keskeistä kansalaisosallistumisen ja asiakkaiden osallisuuden sekä sosiaalisten verkostojen vahvistaminen. Professionaalisen sosiaalityön osaamisella ja sosiaalityön tutkimuksella tuetaan kumppanuutta kansalaisten omaehtoisten yhteisöjen, vapaaehtoistoiminnan ja yhteiskunnallisten yritysten kanssa. Yliopistokeskus Chydeniuksen sosiaalityön tutkimus- ja kehittämistoiminnan erityispiirteenä on sitoutuminen alueelliseen näkökulmaan. Olemme mukana luomassa sosiaali- terveydenhuollon pysyviä tutkimus- ja kehittämisrakenteita. Tärkeitä yhteistyöosapuolia ovat alueen kunnat ja kansalaisjärjestöt sekä SONetBOTNIA. Kansainvälisessä tutkimusyhteistyössä painopisteitä ovat osallistumistutkimus sekä ekososiaalisen transformaation tutkimus.

Kulttuurin ja hyvinvoinnin tutkimus keskittyy teemoihin, jotka liittyvät kulttuurisen, sosiaalisen ja taloudellisen pääoman sekä hyvinvoinnin yhteyksiin. Tutkimus on empiiristä ja monimetodista sekä ammentaa kulttuurintutkimuksen monitieteellisestä teoreettisesta keskustelusta.

Jaa |