Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Opettajankoulutus 2020

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos perjantai 21. tammikuuta 2011, 14.39
Valtakunnallinen opettajankoulutuksen konferenssi 2010

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa toimiva luokanopettajien aikuiskoulutus järjestää

7.-8.10 2010

kaksipäiväisen Opettajankoulutuksen valtakunnallisen konferenssin Kokkolassa. Konferenssitapahtuma on suunnattu opettajankouluttajille, harjoittelukoulujen opettajille ja rehtoreille, sivistystoimen henkilöstölle sekä yhtenäisen perusopetuksen opettajille ja rehtoreille.

Opettajankoulutus 2020

–    huomioita, haasteita ja tulevaisuudenkuvia -konferenssi


pureutuu tarkastelemaan yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia ja niiden heijastumista ja vaikuttamista opettajankoulutukseen ja opettajan työhön. Oppimisen maasto on radikaalilla tavalla muuttumassa eikä oppimista ja koulutusta voida kehittää vain parantelemalla olemassa olevia rakenteita ja toimintamalleja. Kanadalaisen tulevaisuuden tutkijan Ruben Nelsonin mukaan aikamme peruskysymys on, kuinka kykenemme muuttamaan tietoisuuttamme vastaamaan uuden vuosisadan haasteita. Miten opettajankoulutuksen, koulun ja opiskelun on muututtava pysyäkseen uusien haasteiden mukana?

Kaksipäiväisen konferenssin aikana teemaa Opettajankoulutus 2020 -huomioita, haasteita ja tulevaisuudenkuvia käsitellään Keynote-puheenvuoroissa, joita konferenssin kuluessa kuullaan neljä kappaletta. Edellisten lisäksi päivien aiheita käsitellään kutsuttujen asiantuntijoiden rinnakkaisluennoissa sekä kahden tunnin mittaisessa asiantuntija – paneelikeskustelussa ” Opettajankoulutus ja koulu tosielämän haasteissa” ja tunnin mittaisessa loppukeskustelussa ”Opettajankoulutuksen haastaminen”.

Jaa |