Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Keskipohjalaisen strategiaosaamisen vahvistaminen (KeStO)

tekijä: Olli Rosenqvist Viimeisin muutos maanantai 17. lokakuuta 2016, 15.47

Kesto oma logo


Kiinnostaako ohjattu strategiatyöskentely? Haku auki!

- Puuttuuko strategia? Kaipaako vanha päivitystä?
Jätä yhteydenottopyyntö tai kysy lisää: Mari Harald / Mikko Luoma 

Strategian ja liiketoiminnan kehittämistilaisuuksien sarja: Lisää Leania Johtamiseen - prosessien hallinnasta kilpailuetua 24.11. Lisätietoa täältä.

 logot

Hankeinfo

Hankkeen toteutusaika: 1.5.2015 – 30.4.2018.

KeStO-hankkeen tavoitteena on keskipohjalaisten pk-yritysten strategiseen johtamiseen liittyvän osaamisen ja toiminnan tason parantaminen. Kohderyhmänä ovat alueen pk-yritykset, jotka tarvitsevat tukea strategisen johtamisen käytäntöihin.

Hanke tarjoaa asiantuntija-apua yrityksen liiketoimintastrategian tekemiseen ohjatulla strategiaprosessilla. Lisäksi järjestämme kaikille avoimia ja maksuttomia strategian ja liiketoiminnan kehittämistilaisuuksia.  

KeStO -hanke toteutetaan yhteishankkeena Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Vaasan yliopiston kanssa.

 

  

 

Yrityskohtainen ohjattu strategiaprosessi

 

Strategiaprosesseihin valitaan hankkeen toteutusaikana hakumenettelyn kautta mukaan 20 Kokkolan tai Kaustisen seutukunnan alueella toimivaa pk-yritystä. Osallistujiksi toivotaan erityisesti yrityksiä, joiden liiketoiminta on kestävää ja kasvuhakuista.

Asiantuntijana ja strategiaprosessin vetäjänä toimii tutkimusjohtaja Mikko Luoma, Vaasan yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.

Katso referenssit ja lue asiakaspalautteita

Osallistujat: Yrityksen johto, henkilöstö ja mahdollinen hallitus. Lisäksi strategiaprosessiin voidaan hyödyntää myös ulkoisten sidosryhmien, esimerkiksi asiakkaiden osallistumista.

Toteutustapa:

Strategiaprosessi toteutetaan yrityskohtaisesti ja sisältö räätälöidään yrityksen tarpeita vastaavaksi. Ajankäyttö prosessissa suunnitellaan yhdessä prosessin alussa ottaen huomioon yrityksen kokoluokka ja käytettävissä olevat resurssit. Prosessi sisältää tavallisesti 4-8 (á ½ päivää) ohjattua työsessiota johdolle ja henkilöstölle.

Kesto prosessi

 

Sisältö:

  • Osallistaa johdon, esimiehet ja henkilöstön (sekä asiakkaat) strategian tekemiseen
  • Kirkastaa yrityksen tavoitteet, vahvuudet ja toimintaan liittyvät vaihtoehdot
  • Tunnistaa tulevaisuuden menestyspolun

 

Tulos:

  • Konkreettinen liiketoimintastrategia
  • Liiketoiminta-analyysien tuottama tieto

Kesto:
Ohjatun strategiaprosessin kesto on noin 4-6 kk. Aloitusajankohta sekä ajankäyttö suunnitellaan yhdessä prosessin alussa.

Osallistumismaksu:
Strategiaprosessin osallistumismaksu on 1500 € / yritys, alv. 0% (osallistumismaksu ei sisällä eikä siihen lisätä arvonlisäveroa).

Haku ohjattuun strategiaprosessiin:
Strategiaprosessiin voi hakea hakulomakkeella tai ottamalla yhteyttä Mari Haraldiin.

Yritys voi hakea mukaan kevätkaudella 2016 tai syyskaudella 2016 alkaviin prosesseihin.

Kiinnostuitko? Haluatko lisätietoja yrityskohtaisesta strategiaprosessista? Jätä yhteydenottopyyntö.

 

Strategian ja liiketoiminnan kehittämistilaisuuksien sarja

Hankkeen aikana järjestetään avoimia ja maksuttomia yrityksille suunnattuja strategian ja liiketoiminnan kehittämistilaisuuksia.

Syksy 2015: Johtoryhmän ja hallituksen rooli strategiatyöskentelyssä

Kevät 2016: Johtaja, strategia, viestintä

Syksy 2016: Lisää Leania Johtamiseen - prosessien hallinnasta kilpailuetua 24.11.2016. Ilmoittaudu!

Kiinnostuitko? Ilmoittaudu tilaisuuksien postituslistalle, saadaksesi jatkossa lisätietoja ajankohdista ja teemoista.

 

Keskipohjalaisen strategiaosaamisen vahvistaminen -hanke on Keski-Pohjanmaan liiton päärahoittama- ja Kokkolan ja Kaustisen seutukunnan sekä Keskipohjan Yrityspalvelu Oy:n (Kannuksen kaupunki) osarahoittama Euroopan aluekehitysrahaston hanke. Hankkeen rahoittamiseen osallistuvat lisäksi hankkeeseen mukaan valitut yritykset sekä Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ja Vaasan yliopisto.

Muuta aiheeseen liittyvää:

Kesto_MLuoma

 

 

Lisätietoja:

Tutkimusjohtaja Mikko Luoma, Vaasan yliopisto

Projektipäällikkö Mari Harald, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

 

Jaa |