Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Henkilöstöjohtamisen tila, tarpeet ja tulosvaikutukset PK-yrityksissä

tekijä: Anu Rantamäki Viimeisin muutos torstai 16. huhtikuuta 2015, 06.56

 

 

 

 

 

 

 

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kauppatieteiden yksikkö on mukana Vaasan yliopiston tutkimus- ja kehityshankkeessa, jossa selvitetään ja edelleen kehitetään henkilöstöjohtamisen roolia ja toimintaa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Ensimmäisessä vaiheessa hankkeeseen osallistuu kymmenen yritystä, joiden henkilöstöjohtamisen tilannetta selvitetään läheisesti ja joissa tehtyjen selvitysten pohjalta toteutetaan erityinen henkilöstöjohtamisen kehitysohjelma. Myöhemmässä vaiheessa hanketta laajennetaan kattamaan mittavan kartoituksen muodossa yleisemminkin suomalaisia PK-yrityksiä.

Henkilöstöjohtaminen on kehittynyt viime vuosikymmenien aikana vakiintuneeksi johtamisen alueeksi suomalaisissa organisaatioissa. Se pitää sisällään niin henkilöstön päivittäiseen kanssakäymiseen kuin esimerkiksi henkilöstösuunnitteluun, rekrytointiin, osaamisen kehittämiseen ja palkitsemiseen liittyvien näkökohtien ohjaamista. Suuremmissa organisaatioissa näiden tehtävien hoitaminen muodostaa kokonaan oman ammattinsa; selvitysten mukaan suomalaisilla työpaikoilla henkilöstömäärän ylittäessä sata henkilöä tarvitaan yleensä henkilöstöjohtamiseen keskittyneitä ns. HR-ammattilaisia.

Tässä suhteessa erityisen mielenkiintoisia ovat pienet ja keskisuuret yritykset, joiden palveluksessa on vähän tai ei lainkaan henkilöstöjohtamiseen keskittyviä ammattilaisia. Kuitenkin näitä työpaikkoja koskee sama työlainsäädäntö kuin suurempiakin organisaatioita. Samoin henkilöstön osaamisen hyödyntäminen ja hyvinvoinnin varmistaminen edellyttää niiltäkin erityisiä henkilöstöön kohdistuvia toimia. Käytännössä vastuu näistä tehtävistä limittyy osaksi johdon ja esimiesten muita tehtäviä. Jäävätkö näin ollen pienissä ja keskisuurissa yrityksissä henkilöstöjohtamisen kysymykset vähälle huomiolle? Vai niveltyvätkö ne kenties jopa luontevammin osaksi yrityksen kokonaisvaltaista etenemistä kuin suurissa organisaatioissa, joissa erilaiset hallintoon liittyvät asiat saavat helposti byrokraattisia piirteitä? Onko pienemmillä yrityksillä opittavaa suurten yritysten henkilöstöjohtamisesta vai päinvastoin? Edistääkö vai vaikeuttaako henkilöstöjohtaminen tuloksentekoa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä?

Hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen osallistuvista yrityksistä kolme toimii Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen toimialueella. Hankkeen yhteyshenkilönä toimii tutkimusjohtaja KTT Mikko Luoma. Hankkeen ensimmäinen vaihe toteutetaan vuoden 2015 aikana ja sitä rahoittavat Työsuojelurahasto, Liikesivistysrahasto ja Pohjanmaan kauppakamari.

Lisätietoja: Mikko Luoma, tutkimusjohtaja

Jaa |