Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Anders Chydeniuksen kootut teokset

tekijä: Pertti Hyttinen Viimeisin muutos keskiviikko 13. syyskuuta 2017, 10.04

Kootut teokset ovat nyt netissä - tutustu tästä!

Kootut teokset 1

Anders Chydeniuksen kootut teokset -hankkeen tuloksena on julkaistu vuosina 2006–2016 koko Anders Chydeniuksen tuotanto tieteellisesti toimitettuna ja kommentoituna sekä alkukielellä ruotsiksi että suomenkielisenä käännöksenä. Lisäksi on julkaistu laaja englanninkielinen valikoima. Tuloksena on kaikkiaan 11 nidettä, 6045 sivua.

Koko aineisto julkaistaan myös verkossa osoitteessa chydenius.kootutteokset.fi. Julkaisutyö etenee vaiheittain, ja tarkoitus on, että kaikki Chydeniuksen kirjoitukset ovat luettavissa sivustolla vuoden 2017 loppuun mennessä.

Chydeniuksen tuotantoa ei ole tähän mennessä ollut saatavissa alkukielellä, eivätkä tähänastiset suomennokset vastaa nykyajan vaatimuksia. Englanniksi on tätä ennen julkaistu vain yksi kirjoitus. Julkaisuhanke tuo merkittävän lisän kansalliskirjallisuuteemme. Kyse ei ole pelkästään historiallisista dokumenteista, vaan myös tämän päivän yhteiskuntaa koskettavista puheenvuoroista.

Lataa Koottujen teosten esite (pdf).

Koottujen viides ja viimeinen osa ilmestyi vuoden 2016 joulukuussa.

Osien sisältö on seuraava:

Anders Chydenius Kootut teokset 1: 1751–65 (ilmestynyt)
Anders Chydenius Kootut teokset 2: 1765–76 (ilmestynyt)
Anders Chydenius Kootut teokset 3: 1777–1803 (ilmestynyt)
Anders Chydenius Kootut teokset 4: Saarnat kymmenestä käskystä 1781–82 (ilmestynyt)
Anders Chydenius Kootut teokset 5: Uskonnolliset kirjoitukset 1775–93 (ilmestynyt)

The Selected Works of Anders Chydenius, kansiHankkeen ensimmäisenä julkaisuna ilmestyi syyskuussa 2011 englantilaisen Routledgen kustantama Anticipating The Wealth of Nations: The Selected Works of Anders Chydenius, 1729–1803, joka sisältää englanniksi käännettynä yksitoista Chydeniuksen keskeisintä tekstiä. Ne on alkukielestä kääntänyt Peter C. Hogg. Kunkin tekstin taustoja esitellään professori Lars Magnussonin (Uppsalan yliopisto) kirjoittamissa kommentaareissa, minkä lisäksi teos sisältää Magnussonin laatiman laajan johdatuksen Chydeniuksen elämään ja aikakauteen.

Hankkeen ovat toteuttaneet yhteistyössä Anders Chydenius-säätiö, Chydenius-Instituutin Kannatusyhdistys ry. sekä Jyväskylän yliopisto/Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, jossa työn käytännön suoritus on tapahtunut. Hanke on työllistänyt päätoimisesti kaksi henkilöä, minkä lisäksi on hankittu käännös- ja asiantuntijapalveluita.

Toimituskunnan puheenjohtaja on toiminut professori emeritus, Chydenius-säätiön puheenjohtaja Gustav Björkstrand. Hankkeen toteutusta on seurannut ohjausryhmä, jossa on hankeosapuolten ja rahoittajien edustus.

Tieteelliset kommentoijat ja asiantuntijat

TT, FT h.c., professori emeritus Gustav Björkstrand

FT, professori Carl-Johan Gadd

FT, professori emeritus Peter Holmberg

FT, professori Kaisa Häkkinen

FT, professori emeritus Pekka Isoviita

FT, dosentti Henrik Knif

TT, professori Jyrki Knuutila

FT, professori emeritus Bo Lindberg

FT, professori Lars Magnusson

FT, TT Carola Nordbäck

FT Jouko Nurmiainen

FT, professori Jari Ojala

FT, dosentti Krista Ojutkangas

FT Päivi Maria Pihlaja

FT, dosentti Kaj Sandberg

FT, dosentti Henrika Tandefelt

TT, piispa emeritus Erik Vikström

FT, professori Nils Erik Villstrand

FT Patrik Winton

FT, professori emeritus Pentti Virrankoski

LKT, dosentti Heikki S. Vuorinen

Kääntäjät

FT Heikki Eskelinen

B.A. Peter C. Hogg

FT Jouko Nurmiainen

YTL Eero Ojanen

FM Veli-Matti Pussinen

kääntäjä Antero Tiusanen

FT, dosentti Charlotta Wolff

Toimituskunta

TT, FT h.c., professori emeritus Gustav Björkstrand (pj.)

FT, dosentti Henrik Knif

FT, professori emeritus Bo Lindberg

FT, professori emeritus Juha Manninen

FT, professori Jari Ojala

Ohjausryhmä

professori emeritus Gustav Björkstrand (pj.)

puheenjohtaja Antti Isotalus, Chydenius-Instituutin Kannatusyhdistys ry.

ylitarkastaja Eeva Kaunismaa, opetus- ja kulttuuriministeriö (2013–2014)

dosentti Henrik Knif, Svenska litteratursällskapet i Finland

johtaja Kari Kumpulainen, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (2009–2011)

professori emeritus Bo Lindberg

professori emeritus Juha Manninen

professori Jari Ojala, Jyväskylän yliopisto

kulttuuritoimenjohtaja Sampo Purontaus, Kokkolan kaupunki

johtaja Tanja Risikko, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (2012–)

erikoistutkija Markku Suvanen, opetus- ja kulttuuriministeriö (2006–2012)

johtaja Mikko Viitasalo, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (2006–2009)

Toimittajat

FM, päätoimittaja Maren Jonasson

HuK, toimitussihteeri Pertti Hyttinen

Avustajat

FM Mats Björkstrand

FM Magnus Nylund

FM Ann-Charlotte Söderman

Hankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 1 615 800 euroa. Opetusministeriö rahoittanut hanketta 545 000 eurolla. Muita rahoittajia ovat Kokkolan kaupunki, Suomen Pankki, Svenska kulturfonden, Alfred Kordelinin säätiö, Konstsamfundet, Keski-Pohjanmaan kulttuurirahasto, Otto A. Malms Donationsfond, Svenska folkskolans vänner, Stiftelsen Kulturfonden för Gamlakarleby, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Riksbankens Jubileumsfond (Ruotsi), Kungliga Vitterhetsakademien (Ruotsi) sekä yksityiset yritykset.

Lisätietoja:
tutkimusamanuenssi Pertti Hyttinen

Anticipating The Wealth of Nations: The Selected Works of Anders Chydenius, 1729–1803
Routledgen sivuilla.

Kootut teokset verkossa:
chydenius.kootutteokset.fi

Lisää Chydeniuksesta:
Anders Chydenius -säätiö

Jaa |