Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Vanhat julkaisusarjat

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos perjantai 21. tammikuuta 2011, 14.38
Päättyneissä julkaisusarjoissa ilmestyneet verkkojulkaisut ja luettelot painetuista julkaisuista.

Chydenius-instituutin tutkimuksia

Sarja päättynyt 2006

Sarjassa painettuina ilmestyneet julkaisut (pdf)

Sarjassa ilmestyneet verkkojulkaisut:

Jaana Salmela
Koetun sosiaalisen tuen, pätevyyden, itsearvostuksen ja liikunnan yhteyksiä nuoruusiän kasvuvuosina

Aini Oravakangas
Koulun tuloksellisuus - filosofisia valotuksia koulun tuloksellisuuden problematiikkaan suomalaisessa yhteiskunnassa

Kari Pekka Lapinoja
Opettajan kadonnutta autonomiaa etsimässä

Peter Johnson
Rakenteissa kiinni? - perusopetuksen yhtenäistämisprosessi kunnan kouluorganisaation muutoshaasteena

Päivikki Jääskelä
Tuutorointi avoimen yliopiston opetuksessa : tuutoroinnin kehittämistä koskeva toimintatutkimus

Pirjo Forss-Pennanen
Uuden oppimista, kokeilua ja pohtimista - yhteisöllisiä ja yksilöllisiä oppimispolkuja esi- ja alkuopetuksen yhteistyössä

Monistesarja

Sarjaa julkaistiin 1991-1993.

Monistesarjassa ilmestyneet julkaisut (pdf)

Chydenius-instituutin selvityksiä

Sarja päättynyt 2007. Sarjassa ilmestyneet verkkojulkaisut:

Sanna Anttonen
Avoimen yliopiston opiskelijakysely 2007

Anne Jokela & Maarit Sorvisto (toim.)
Keski-Pohjanmaan korkeakoulujen alueellisen yhteistyön strategia

Olli Rosenqvist
Keski-Pohjanmaan maaseutustrategia 2007-2013 - kilpailukyky johtotähtenä

Pia Vähäkangas & Magnus Björkgren
Kokkolan yliopistokeskuksen rooli terveydenhuollon tutkimus- ja kehittämistoiminnassa Keski-Pohjanmaan alueella

Pirkko Järvelä & Pekka Junkala
Seniorit maaseutukulttuurin toimijoina

Eija Järvelä & Elina Puusaari
UML-käsikirja

Paula Kivinen
Yhteiskunnallinen palvelutehtävä Jyväskylän yliopistossa - mitä se on ja miten sitä mitataan?

Kristiina Niemi & Seija Virkkala
Yritysten innovaatiotoiminta elintarvike- ja matkailualoilla Keski-Pohjanmaalla ja elektroniikka-alalla Oulun Eteläisessä - Pohjoismaisen tutkimushankkeen tuloksia

Selosteita ja katsauksia

Sarja on päättynyt 2005

Sarjassa ilmestyneet julkaisut (pdf)

Verkkojulkaisut:

Ilkka Luoto
Kansalaiset viestintäteknologian ja aikuiskoulutuksen käyttäjinä Keski-Pohjanmaalla

Kari Ristimäki
Kauppatieteellinen maisteriohjelma Chydenius-instituutissa - Kokkolan yliopistokeskuksessa - sidosryhmäanalyysi

Minna Kallioinen & Anne Jokela (toim.)
Keski-Pohjanmaan korkeakoulujen alueellisen yhteistyön strategia

Keski-Pohjanmaan tilastokatsaus 2001

Kari Ilmonen
Keskipohjalainen kulttuuri tietoverkkoihin

Olli Rosenqvist
Kokkolan ja Kaustisen seutukuntien kaivostoimintaselvitys

Seija Virkkala
Kumppanuus alueellisen kehittämisen hallintana - Suomi ja muut Pohjoismaat

Seija Virkkala
Paikallinen kehittäminen naisnäkökulmasta - kokemuksia Devote -projektista

Tuula Korvela & Anne Niemelä
Pk-yritysten palvelut Kokkolanseudulla

Magnus Björkgren
RUG-III baserade ersättningssystem för äldrevården - en beskrivning av system i USA, Kanada, Schweiz, Island och Italien

Muita

Painettuja julkaisuja (pdf)

 

Jaa |