Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Verkkojulkaisuja

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos torstai 31. elokuuta 2017, 09.36

Osa julkaistu myös painettuna. Painettujen julkaisujen myynti kirjasto@chydenius.fi

2017

 

2016

2015

2014

2013

Juha Hakala & Kari Kiviniemi (toim.)
Vuorovaikutuksen jännitteitä ja oppimisen säröjä : aikuispedagogiikan haasteiden äärellä. Luokanopettajien aikuiskoulutuksen 25-vuotisjuhlajulkaisu.
Julkaistu myös painettuna. Painetun julkaisun hinta 25 €.

Jouni Kaipainen
Taloudellisen arvottamisen uudet perusteet: sovellusesimerkkinä maksuhalu maaseudun suhteen
Väitöskirja. Julkaistu myös painettuna. Painetun julkaisun hinta 20 €.

Ulla Lassi, Henna Lempiäinen, and Bodil Wikman (eds.)
Biomass to energy and chemicals: HighBio2 Project Publication

Aila-Leena Matthies ja Niina Rantamäki (toim.)
Hyvinvointitalkoot : miten kuntalaisten osallistuminen tukee palveluja
Julkaistu myös painettuna (loppuunmyyty)

2012

Janika Hautaviita
Toimintatutkimus 6-9 -vuotiaiden lasten mediavalmiuksista ja mediataidoista
Väitöskirja. Julkaistu myös painettuna.

Katja Jokinen
Opintie pienluokan kautta : peruskoulun alkuopetuksen pienluokkatoiminnan arviointia
Väitöskirja. Julkaistu myös painettuna.

Johanna Kutuniva
Uusiutuvat energiat : hiilidioksidin hyödyntäminen ja kuivamädätys

2011

Ilkka Luoto
Genius loci - paikkoja, kertomuksia, kulttuuria. Kartoitusvaiheen tuloksia.

Anne Partanen
"Kyllä minä tästä selviän" : aikuisopiskelijat koulutustarinansa kertojina ja koulutuksellisen minäpystyvyytensä rakentajina
Väitöskirja. Julkaistu myös painettuna.

Ulla Lassi & Bodil Wikman (red.)
Förgasning av biomassa till värme, elektricitet och biobränslen : publikation för HighBio-projektet

Ulla Lassi & Bodil Wikman (toim.)
Biomassan kaasutus sähköksi, lämmöksi ja biopolttoaineiksi: HighBio-projektijulkaisu

Ulla Lassi & Bodil Wikman (ed)
Biomass gasification to heat, electricity and biofuels: HighBio project publication

Jouni Kaipainen
Järjestöjen kilpailukyky maaseudun palvelutuotannossa

Päivi Hakkarainen & Kari Kumpulainen (toim.)
Liikkuva kuva: muuttuva opetus ja oppiminen

2010

Marjaana Leivo
Aikuisena opettajaksi : aikuisopiskelijoiden merkittävät oppimiskokemukset opettajan työn ja opettajankoulutuksen vuorovaikutuksessa
Väitöskirja. Julkaistu myös painettuna.

Katja Jokinen
The road to learning via small group in elementary school

2009

Perspectives on cultural rural: rurality as a cultural product pre-conference symposium in Kokkola, Finland, 16th 17th of August 2009: abstract book

Kari Ilmonen
The role of culture in regional development work - changes and tensions

Olli Rosenqvist & Jouni Kaipainen
Vanhassa vara parempi ja pussillinen uusia: Kokkolan maaseutuohjelma 2020

Aila-Leena Matthies, Sirkka Alho-Konu & Tuomo Kokkonen (toim.)
Sosiaalityö aikuisopintoina

Olli Rosenqvist & Jouni Kaipainen
Pirityisten ja Rieska-Leaderin hanketoiminnan vaikuttavuus

Pirita Kylmä
Hyvinvointi, turvallisuus ja päihteet: kysely keskipohjalaisille 2009

2008

Maarika Piispanen
Good Learning Enviroment: Perceptions of Good Quality in Comprehensive Schools by Pupils, Parents and Teachers

Niina Rantamäki
Keskipohjalaisen sosiaalialan työn tila ja tulevaisuus

Petri Tilus
Tasapainotetun mittariston käyttö tietojärjestelmäkehityksessä: Tito-palvelu -projekti

Maarika Piispanen
Hyvä oppimisympäristö : oppilaiden, vanhempien ja opettajien hyvyyskäsitysten kohtaaminen peruskoulussa
Väitöskirja

2007

Kristiina Niemi
Asuinpaikka, työ ja elämänalueiden yhteensovittaminen - haastattelututkimus Keski-Pohjanmaan nuorten naisten valinnoista

Päivi Perkkila & Eila Aarnos
Children's mathematical and emotional expressions inspired by pictures

Päivi Perkkilä & Eila Aarnos
Children's talk about mathematics and mathematical talk

Olli Rosenqvist
The cultural turn and Finnish rural research

Ilkka Luoto
Evaluation of the MustLearnIT project - using ICT for special subject distance learning in multigrade schools

Pirkko Järvelä & Olli Rosenqvist
Ikääntyvien kulttuuritoiminta maaseutukuntien voimavarana

Olli Rosenqvist
Kaustisen seutukunnassa ohjelmakaudella 2000-2006 toteutettujen luonnonvara-alan hankkeiden vaikuttavuus

Eila Aarnos & Merja Meriläinen (toim.)
Paikoillanne, valmiit, nyt! : opettajankoulutuksen haasteet tänään : valtakunnallinen opettajankoulutuksen konferenssi Kokkolassa 2006

Jaa |