Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

WiND

tekijä: Plone-support Viimeisin muutos perjantai 04. toukokuuta 2012, 09.49
Langaton anturitekniikka ja NDT-menetelmät muovikomposiittien laadunvarmistuksessa

(1.5.2010 - 31.8.2012)


Projektin keskeisenä tavoitteena muovikomposiittien laadunvarmistuksen osalta on pyrkiä löytämään yrityksille uusimmat ja sopivimmat menetelmät hartsien kovettumisen seurantaan, laminointivirheiden- ja laminaattivaurioiden havaitsemiseen. Langattoman anturitekniikan osalta keskeisimmät tavoitteet on selvittää miten tuotantoympäristön ja tuotantovälineiden tilaa, voidaan seurata langattoman anturiverkon avulla.

 

Projektin tavoitteet on esitetty yhteenvetona alla:

  • Projektissa siirretään yrityksille uusinta tutkimus- ja sovellustietoa käytettävissä olevista komposiittien laadunvarmistustekniikoista (painopiste NDT) ja niiden mahdollisista hyödyistä.
  • Yrityksillä on tarve nähdä konkreettisesti menetelmien toimintaa ennen oman tuotantotoiminnan muuttamista tai laiteinvestointeja. Projektissa pyritään löytämään yrityksille sopivia ratkaisuja laadunvarmistukseen ja –seurantaan nykyisin tarjolla olevista menetelmistä.
  • Tutkitaan miten langatonta anturitekniikkaa voidaan käyttää hyväksi laadunvarmistuksessa.
  • Tehdään laadunvarmistus- ja seurantakartoitus langattomien anturiverkkoratkaisujen hyödyntämiseen komposiitti- ja venealalla.
  • Tutkimustyötä venetehtaiden ympäristöolosuhteiden mittaamisessa ja monitoroinnissa.
  • Tutkimustyötä älykkäässä muottiratkaisussa.
  • Valitaan tutkimuskohteeksi parhaiten anturitekniikalla tapahtuvaan mittaamiseen ja monitorointiin soveltuvat NDT-mittalaitteet ja tehdään kyseiseen anturitekniikkaan liittyvää testausta.

 

Yhteistyöorganisaatio

 

Yhteystiedot
Projektipäällikkö Timo Hongell


Vipuvoimaa

Tekes_veneOma logoTTY

 


Jaa |
kuuluu seuraaviin kategorioihin: