Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

TEKILA - turvalliset ja energiatehokkaat langattomat ratkaisut kiinteistöissä

tekijä: Ilkka Kivelä Viimeisin muutos maanantai 14. marraskuuta 2011, 12.39

Projektin tavoitteena on soveltaa langatonta teknologiaa kiinteistöjen mittaamiseen ja monitorointiin. Langattoman teknologian avulla voidaan seurata ja mitata monipuolisesti kiinteistöjen olosuhteita (kuten lämpötila, kosteus, C02, melu, kaasut, liike jne.) kustannustehokkaasti. Projektin sovelluskohteita voivat olla mm. energiankulutukseen liittyvä monitorointi, kylmätilojen seuranta, ilmanlaatumittaukset, turvallisuus, saneerauskohteiden mittaukset jne. Tavoitteisiin kuuluu myös alueen korkeakouluyhteistyön kasvattaminen langattoman tekniikan ja automaation osaamisalueella (innovaatioympäristö).

Yrityksille projekti tarjoaa mahdollisuuden pilotoida langatonta teknologiaa omassa toiminnassaan, seurattavan kiinteistön tarpeen mukaan. Projektissa tehtävissä piloteissa ero nykyisiin toteutuksiin on

  • Langattomat ratkaisut mahdollistavat kiinteistön yksittäisten kohteiden seurannan ilman kiinteistöautomaatiojärjestelmää
  • Standardin mukainen langaton verkko mahdollistaa kiinteistöjen kokonaisvaltaisen monitoroinnin kiinteistöautomaation kaltaisesti (useita antureita)
  • Langattomuus tuo kustannussäästöjä, koska kaapeleita ei vedetä


Mitatun tiedon hyödyntämiseksi muissa järjestelmissä voidaan myös rakentaa liityntä kiinteistöautomaatioon langattomalle teknologialle. Uuden tekniikan käyttöönottoon liittyy aina riskejä ja testaukset on hyvä tehdä aluksi erillään olevassa kehitysympäristössä, jonka rakentaminen on välttämätöntä projektin toteutuksen kannalta. Luotettavat testit teknologian toimivuudesta kehitysympäristössä luovat pohjan pilottien onnistumiselle oikeissa toimintaympäristöissä (yritysten kiinteistöt, tehtaat, koulut, hoitolaitokset, virastotalot).

Projektissa tehtävän laajan sovelluskohdekartoituksen kautta yritysten tieto erilaisista langattomista teknologioista kasvaa. Toimenpiteenä on myös kartoittaa olemassa olevien järjestelmien edut, ja valittavien sovellusten mukaan hyödyntää myös niitä.

Projekti toteutetaan yhteistyössä Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun kanssa. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu osallistuu hankkeeseen osatoteuttajana tuoden oman osaamisen automaatiotekniikan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon alueilta.

Projektin toimenpiteet ovat:

  • Toteuttaa sovelluskohdekartoitus eri toimialoilla, sekä lisätä tietoa langattoman teknologien mahdollisuuksista kiinteistöjen monitoroinnissa. Sovitaan pilottikoh-teista.
  • Rakentaa langattomaan kiinteistö- ja teollisuusautomaatioon keskittyvä kehitysympäristö, joka integroidaan osaksi olemassa oleviin yliopistokeskuksen standardin IEEE802.15.4-mukaiseen CiNet-verkkoon ja Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun kenttäväyläympäristöön.
  • Testata kehitysympäristössä yritysten ja julkisen sektorin kanssa sovitut monitorointiratkaisut
  • Pilotoida valitut monitorointiratkaisut erilaisissa käytännön toimintaympäristössä.

Projektin esite pdf-muodossa

Hankkeen toteutusaika 1.3.2011 – 31.12.2013 ja se on Pohjois-Suomen EAKR toimenpideohjelman toimintalinja 2 sijoittuva kehittämishanke, jonka rahoittamiseen osallistuvat Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkolanseuden Kehitys Oy, Kaustisen seutukunta, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius sekä  hankkeeseen osallistuvat yritykset.

 

Vipuvoimaa EU:sta -logoEu aluekehitysrahastoKase-logokosek

Jaa |