Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

SmartHome4E

tekijä: Ilkka Kivelä Viimeisin muutos maanantai 05. lokakuuta 2015, 13.54

Projektista lisätietoa CinetCampus.fi/projects/smarthome4e

Euroopan, Suomen ja myös Kokkolan seudun väestön ikärakenne laittaa kunnat ja kaupungit vaikeaan asemaan koti- ja vanhuspalvelua tarvitsevien määrän lisääntyessä. Jo tällä hetkellä Suomessa ikääntyneiden, yli 63-vuotiaiden määrä on vähän yli miljoonan, joista säännöllisesti palveluja käyttää noin 140 000 (STM 2013). Euroopassa yli 65-vuotiaiden määrän ennakoidaan nousevan nykyisestä 17 % jopa 30 % vuoteen 2060 mennessä (EU), Suomessa luvut ovat myös samansuuntaiset (SVT). Tulevina vuosina kaupunkien sosiaali- ja terveyspalveluiden on kyettävä pitämään palvelu- ja laitosasumista tarvitsevien määrä kurissa, jotta kustannukset pysyvät hallittavissa. Teknologia itsessään ei nosta tuottavuutta vaan tuottavuushyötyjä voidaan hakea uudenlaisen teknologian mahdollistamilla työskentelytapamuutoksilla. Lisäksi teknologiainvestointien ohella on investoitava myös organisaatiomuutoksiin, uusiin tuotteisiin ja palveluihin sekä toimintatapoihin. Teknologian avulla pystytään tarkastelemaan ja tuomaan apua ihmisen fyysisiin ja sosiaalisiin tarpeisiin, jotka heijastuvat myös psyykkisten tarpeiden puolelle.

Hankkeen tavoitteet

 • Luoda uudenlainen toimintakonsepti ikääntyvien ihmisten kotona asumisen tueksi turvaten heidän terveyttä ja toimintakykyä aktivoivan virikkeellisen tarjonnan avulla
 • Kehittää älykäs kodin monitorointijärjestelmä vanhustenhuollon tarpeisiin
 • Ottaa käyttöön uudenlainen SmartHome4E-palvelualusta sekä tarjota sen kautta:
  • monitorointijärjestelmän tuottamaa ja vanhustenhuollon toimintaa tukevaa tietoa asukkaasta
  • ratkaisuja asukkaan omaisten tueksi ja vastuuttamiseksi
  • vireyttä ja toimintakykyä tukevia palveluita asukkaalle
Hankkeen toteuttaminen koostuu kahdesta itsenäisestä osiosta, jotka integroituvat toisiinsa muodostaen näin suuremman kokonaisuuden (SmartHome4E-konsepti). Hankkeen eri asioita yhteen keräävänä asiana toimii asiakkaan käyttöliittymä, jota myös niin hoitohenkilökunta, vanhus kuin tämän omaisetkin voivat käyttää. Asiakkaan käyttöliittymä voi olla esimerkiksi TV tai tablet-tietokone, jotka kaikki voivat toimia alustana erilaisten palvelujen käyttämiselle. Toisen itsenäisen osan muodostaa monipuolinen ja kattava langattomaan sensoriverkkoteknologiaan perustuva monitorointiympäristö.

Tulokset ja hyödyt

 • Pystytään tarjoamaan SmartHome4E-palvelualustan avulla sairaanhoito- ja terveydenhuoltopalveluiden tarjoajille työkalu ennakoivan hoitotyön tueksi.
 • Ikäihmisten tarpeisiin voidaan vastata nykyistä aikaisemmin mahdollistaen samalla heidän itsenäinen, toimintakykyinen ja turvallinen kotona asuminen pidempään.
 • Turvallisuuden tunnetta pystytään antamaan niin itse ikäihmiselle kuin myös hänen omaisilleen ympäristön monitoroinnin että yhteydenpitomahdollisuuden avulla ja samalla molempien osapuolien osallistaminen terveydenseurantaan.
 • Mahdollistaa myös uudenlaisen toimintakonseptin luomisen, jonka ympärille on mahdollista rakentaa uutta liiketoimintaa.
 • Tässä rajatun toimintakonseptin laajentaminen myös muihin ikäluokkiin.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Ilkka Kivelä
ilkka.kivela@chydenius.fi
040 7710482

Vipuvoimaa2014-220

Jaa |