Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

WiMoTech

tekijä: Ilkka Kivelä Viimeisin muutos maanantai 06. kesäkuuta 2011, 15.05
Langattoman ja mobiilin teknologian t&k-ympäristö

(1.10.2007 - 30.3.2011)

WiMoTech -projektissa tehtävä t&k-toiminta on yritysten tarpeista nousevaa, sovellusrajapinnassa olevaa kehitystyötä. T&k-toiminnassa painotutaan erityisesti langattomaan lyhyen kantaman tiedonsiirtoon. Toiminnassa korostetaan yhteistyötä yritysten, alueen oppilaitosten sekä kansallisten ja kansainvälisten yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa. Tavoitteena on verkottunut langattoman ja mobiilin teknologian innovaatioympäristö, jossa langattoman teknologian uusin tutkimustieto siirtyy tehokkaasti alueen yritysten ja muiden toimijoiden käyttöön. Tehtävän t&k-toiminnan ja sitä seuraavan teknologian siirron avulla parannetaan langattoman tiedonsiirron sovellutuksia ja mobiileja teknologioita hyödyntävien yritysten tuottavuutta.

WiMotech-projektin tavoitteet ovat:

  • Synnyttää ja toteuttaa langattoman ja mobiilin teknologian tutkimusta ja kehittää tietoliikennelaboratoriosta tutkimukseen pohjautuva osaamisympäristö alueen eri toimijoiden tueksi.
  • Edistää yritysten, oppilaitosten ja tutkimuslaitosten verkostoitumista sekä yhteistyötä tutkimus- ja kehitystoiminnan kautta ja luoda laboratorion ympärille toimiva langattomaan ja mobiiliin teknologiaan painottuva t&k-ympäristö.

  • Siirtää langattoman ja mobiilin teknologian uusia innovaatioita ja tutkimustietoa alueella toimivien yritysten käyttöön ja siten edistää uuden yritystoiminnan ja yritysten t&k toiminnan käynnistymistä alueella.

  • Siirtää osa projektin tuloksista joko olemassa olevan pk-yrityksen uudeksi liiketoiminnaksi tai projektin yhteydessä syntyvän spin-off -yrityksen liiketoiminnaksi.

  • Toimia sekä Kokkolan yliopistokeskuksen että KPAMK:n langattoman ja mobiilin teknologian koulutuksen ja t&k toiminnan tukena ja mahdollistaa alaan liittyvien lopputöiden tekemisen.

 

Yhteystiedot
Projektipäällikkö Ilkka Kivelä


Takaisin edelliselle sivulle

Jaa |
kuuluu seuraaviin kategorioihin: , , , ,