Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Työelämärelevanssi

tekijä: Plone-support Viimeisin muutos perjantai 04. maaliskuuta 2011, 10.32
Tietotekniikan työelämärelevanssi ja joustavat opiskelumuodot

KaVeri Verkotut logo

Työelämärelevanssin ja joustavien opiskelumuotojen kehittäminen on ensisijaisen tärkeää kun halutaan vastata jatkuvasti kasvavaan aikuiskoulutuksen tarpeeseen. Kehitystyö vaatii ensisijaisesti elinkeinoelämän ja opiskelijoiden tarpeiden ja toiveiden kartoittamista ja tiiviin vuorovaikutuksen kehittämistä osapuolten välille.

Osakokonaisuudessa kartoitetaan haastattelujen ja kyselyjen avulla opiskelijoiden ja työnantajien ajatuksia koulutustarpeesta, työn ja opiskelun yhdistämisestä, opetusjärjestelyistä sekä opinto-ohjauksen ja muiden mahdollisten tukitoimenpiteiden tarpeesta. Samalla selvitetään yritysten roolia työntekijän opintojen tukemisessa, opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä koulutuksen hyödynsaajana.

Saadun informaation pohjalta pyritään luomaan käytänteitä, jotka ottavat työelämän tarpeet ja mahdollisuudet paremmin huomioon ja jonka avulla voidaan tarjota entistä joustavampia opiskelumahdollisuuksia.

Toimenpiteen tuloksia

Tuloksia, jotka on esitelty kansainvälisissa konferenseseissa ja julkaisuissa kerrotaan laajemmin otsikkolinkin kautta aukeavalla sivulla.

Lisätietoja toimenpiteestä: Mikko Myllymäki ja  Elina Vaara-Sjöblom

Jaa |