Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Oppimiskeskus

tekijä: Plone-support Viimeisin muutos perjantai 04. maaliskuuta 2011, 10.29
Verkostoituneen oppimiskeskuksen toimintamallin kehittäminen

KaVeri Verkotut logo

Tavoitteena:

  • Vahvistaa ja kokoaa aikuiskoulutusta toteuttavien organisaatioiden verkko-opetuksen osaamista ja siihen liittyvien palvelujen saatavuutta hajautettuna verkostona toimivan oppimiskeskuksen pohjalta.
  • Vastata verkostomaisesti toimivan oppimiskeskuksen toimintamallin kehittämisestä ja levittää omaksuttuja käytänteitä yhteistyöverkostossa sekä koordinoida organisaatioiden välistä yhteistyötä käynnistysvaiheessa.
  • Verkostoitua osaamisalueellaan kansallisesti ja kansainvälisesti ja tuoda sitä kautta uusia käytänteitä alueemme organisaatioiden käyttöön.
Toimenpiteen toteutus tiivistetysti:

  • Luodaan verkostomainen toimintamalli KaVeri-projektikokonaisuuteen osallistuvien organisaatioiden tieto- ja viestintätekniikan palvelujen välittämiseksi organisaatioiden ja yritysten käyttöön.
  • Toimintaan liittyy toimintamallin toimivuuden koetteleminen ja arviointi sekä toiminnan koordinointi käynnistysvaiheessa.
  • Verkostoidaan oppimiskeskus muihin verkostoihin ja välitetään hyviksi havaittuja käytänteitä oppimiskeskuksen käyttöön.
  • Perustetaan oppimiskeskuksen kehittämistä koordinoiva työryhmä.

Lisätietoja:  Pentti Impiö

Jaa |