Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Kauris

tekijä: Plone-support Viimeisin muutos perjantai 01. huhtikuuta 2011, 10.10
Projekti on päättynyt

Kauris - turvallinen kaupunkialue - riskeistä tilannekuva (1.3.2009 - 28.2.2010)

Ajankohtaista


Projektin ydinajatus
Informaation pirstaleisuus vaikeuttaa nykyään dynaamisten riskien analysointia ja yhtenäisen tilannekuvan muodostamista. Riskien suuruus vaihtelee eri alueilla ja muuttuu nopeasti olosuhteiden mukana, tavoitteena tutkimuksessa on aikaansaada riskien entistä reaaliaikaisempi seuranta. Hankkeen iskulause on: Pelastustoimi ja yritykset tietää - turvallinen Kaupunki asua ja yrittää!

Hankkeen tavoitteena on, että kaupungeilla, teollisuudella ja pelastuslaitoksilla on yhteisesti tulevaisuudessa käytössä alueelliset tilannekuvat, joka koostaa pirstaleisen informaation. Alueelliset tilannekuvatasot: 1) viranomainen 2) kunnat 3) yritykset ja 4) kansalainen.

Tutkimus perustuu olemassa oleviin informaatiotutkimukseen, informaatiolähteisiin (Ilmatieteenlaitos, jne.) ja informaatio yhdisteltävyyteen. Syvemmälle menevää riski/onnettomuustyyppitutkimusta tehdään myöhemmissä vaiheissa, tutkimuksessa hyödyntämällä olemassa olevaa tutkimustoimintaa (Pelastusopisto).

Pelastustoimi tavoitteena on hyödyntää suuryrityksissä jo olevia tai kehitteillä olevia turvallisuuteen liittyviä tietojärjestelmiä ja suunnitelmia riskianalyyseissä ja pelastustoimen valmiuden suunnittelussa.


Toiminta-alue
Tutkimushankkeen koordinoijana toimii Jyväskylän yliopisto; Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Tutkimushankkeen keskiössä on kolme pelastuslaitosta (Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos, Jokilaaksojen pelastuslaitos ja Helsingin kaupungin pelastuslaitos), Pelastusopisto, Ilmatieteenlaitos, Protect Oy, Sisäasianministeriön pelastusosasto ja Jyväskylän yliopisto, jotka antavat oman työpanoksen tutkimustoimintaan ja pilotoivat malleja pilottiyrityksissä (Rautaruukki Oyj, Raahen tehdas ja KIP; Kokkola Industrial Park).

Kauris Suomen kartta


Mihin tarpeeseen?
Hankkeen tuloksena saadaan uudet toimintamallit, miten pelastustoimen, kaupungin ja teollisuuden yhteistyöllä aikaan saadaan turvallinen kaupunkialue.

Hankkeen tuloksena ei synny ohjelmistotuotetta / järjestelmää, se toteutetaan myöhemmin tutkimustulosten pohjalta. Toinen päätavoite on pelastustoimen ja riskejä sisältävän suurteollisuuden riskienhallinnan kehittämistyö informaatiotutkimuksen kautta. Riskienhallinnan kehittämistyö tarkoittaa riskien tutkimista ja niiden lieventämistä konkretian kautta yhteistyöllä pelastustoimen, kaupungin ja suuryritysten kanssa. Tutkimustulosten lisäksi tuloksena on malli, miten pelastuslaitoksen kohdekortit pitäisi toteuttaa yritysten välillä, jotta tieto poikkeamista saataisiin lähes reaaliajassa pelastustoimea varten. Hankkeen tutkimustuloksia tullaan hyödyntämään kokonaisvaltaisemmassa dynaamisten riskien riskitutkimuksessa, jonka tavoitteena on luoda vahvemmat perusteet pelastustoimen palveluiden tuotannolle.


Yhteystiedot
Projektipäällikkö Tommi Viitasaari

Logot Kauris

 

Takaisin edelliselle sivulle

Jaa |
kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,