Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

InnoHaava

tekijä: Plone-support Viimeisin muutos perjantai 14. lokakuuta 2011, 10.42
InnoHaava - Haavahoitoprosessin Innovaatioympäristö & Haavahoitoprosessin tehostaminen teknologisilla ratkaisuilla Projekti on päättynyt

Projektin ydinajatus
Innohaava-projekti on osa The use of telemedicine in wound care -hankekokonaisuutta, joka on työnimeltään Care database. Care database -hanke tulee koostumaan erillisistä projekteista, jotka tarkennetaan aina edellisen projektin tulosten perusteella. Jatkohankkeiden ensisijainen rahoituslähdetavoite on Tekes.

Care databasen käynnistysprojekti on Innohaava – projekti. Projektissa luodaan haavanhoidon kuvaamiseen standardit, jotka tullaan julkaisemaan EWMA:n kansainvälisessä konferenssissa 20–22.5.2009 Helsingissä, sekä muodostetaan hankekokonaisuuden vaatimat verkostot.

Lisäksi Innohaava-projektissa määritellään, mitä ja miten hankekokonaisuus toteutetaan teknisellä (järjestelmäkuvaus), tuotetasolla (haavahoitotuotteet) ja inhimillisellä tasolla (hoitoprosessit, etäpalvelukonsepti).

Care database – hanke (projektikokonaisuuden) tavoitteet:

 1. Etäpalvelukonsepti-malli ja kuvapankki
  Lääkäri tekee ensimmäiseksi potilaasta diagnoosin. Etäpalvelukonseptilla ja kuvapankilla pyritään seuraamaan diagnoosin jälkeistä paranemista etäpaikkakunnalta asiantuntijalle (= diagnoosin tehneelle lääkärille) toimitettavien haavakuvien avulla. Etäpalvelukonsepti ei voi toimia olemassa olevien sairaalajärjestelmien kanssa (esim. Fennica, Raisoft), koska järjestelmiä on useita ja ne eivät keskustele keskenään. Lisäksi kuvapankkia voidaan hyödyntää opetuksessa, koulutuksessa, konsultoinnissa ja varsinkin tutkimustoiminnassa. Kuvat ja metatiedot ovat pankissa standardimuodossa, joka mahdollistaa tieteellisen jatkotutkimuksen. Kuvauskohteita/haavatyyppejä ja potilastapauksia ei rajoiteta. Rajaus on siinä, että 1) kuvien ja metatiedonkäyttöön on potilaan lupa, 2) Metatiedoista ja kuvista ei tunnista potilasta, kun tietoja käytetään koulutuksessa ja opetuksessa.
  Etäpalvelukonseptijärjestelmä/kuvapankki on erittäin tietoturvallinen, käyttäjähallinnan ja salausalgoritmin takana.
 2. Haavan kuuvaamistapahtumaan liittyvät standardit
  Esimerkiksi etäisyys, valoisuus, kameravaatimukset eri tapauksissa (kamerakännykkä vs digitaalikamera, kuvien vertailtavuus värilämpötilan kautta), pikselivaatimus jne.
 3. Opetus, koulutus, tiedotus ja tutkimustoiminta
  Tavoitteena on, että haavanhoitokoulutusta lisätään ja kehitetään terveydenhoitoalan ammattikorkeakouluissa. Opetuksessa hyödynnetään suoraan hankekokonaisuutta. Lisäksi tavoitteena on, että hankekokonaisuuden ympärille syntyisi sekä ammattikorkeakoulu- että yliopistotasoista tutkimustoimintaa. Tulokset esitellään julkaisuissa kansallisesti ja kansainvälisesti.
 4. Järjestelmä- ja käyttöliittymätason toteuttajat / palveluntarjoajat
  Päätetään kuka palvelua tulee järjestelmän toteuduttua tarjoamaan, onko se esimerkiksi Suomen Haavanhoitoyhdistys ry. Päätetään kuka järjestelmän ylläpitoa ja jatkokehittämistä tulee toteuttamaan.


Innohaava-projektin tavoitteet
Projekti keskittyy aikaansaamaan vahvan innovaatioympäristön (tarkoittaa organisaatioita ja siellä olevia ihmisiä) haavahoidon, tutkimuksen, kehittämisen, palveluiden tuottamisen ja koulutuksen saralle. Syntyvät ratkaisut parantavat ihmisten terveydentilaa ja hyvinvointia. Innovaatioympäristö kokoaa yhteen Pohjois-Suomessa olevaa hyvinvointiosaamista, kun julkisen hyvinvointisektorin osaaminen yhdistetään korkeakoulujen osaamiseen. Innovaatioympäristö parantaa ensin alueellista hyvinvointia, tulokset voidaan ottaa käyttöön Suomessa ja kansainvälisesti, ainakin Euroopassa.

 

Innohaava-projektin tulokset

Projektissa toteutettiin kolme erillistä tutkimusta, valokuvaus-, kysely- ja haastattelututkimus. Valokuvaustutkimuksen avulla pyrittiin löytämään parhaat mahdolliset asetukset tasalaatuisten haavavalokuvien ottamiseen. Tasalaatuisia haavakuvia tarvitaan esimerkiksi paranemisprosessien seurannassa että etäkonsultaation toteuttamisessa. Kysely- ja haastattelututkimuksissa puolestaan toteutettiin ”Haavojen valokuvaamisen nykytila Suomessa” kartoittava tutkimus laajalla alueella ympäri Suomea. Kartoittava tutkimus suoritettiin lopulta paljon laajempana kuin aluksi ajateltiin, jotta tutkimuksen tuloksille saatiin enemmän uskottavuutta. Samalla se vei kuitenkin paljon enemmän työaikaa kuin alussa oli suunniteltu.

Projektissa etsittiin valokuvaustutkimuksen pohjalta haavavalokuvaukseen parhaiten sopivia kameroita ja lisälaitteita, jotka myös hankittiin pilotointikohteina oleviin paikkoihin. Pilotointikohteissa annettiin myös haavavalokuvauskoulutusta, joka pohjautui valokuvaustutkimuksesta sekä kysely- että haastattelututkimuksista saatuihin tuloksiin. Koulutuksen tueksi pilotointikohteisiin tuotettiin kirjalliset valokuvausohjeistukset käytännöntyön tueksi. Tuloksia sekä valokuvausvälineistön että koulutuksen onnistumisesta on jo nähtävissä, sillä Keski-Pohjanmaan keskussairaalaan tulevien kuvien laatu on parantunut.

Projektissa aikaansaatuja tuloksia esiteltiin niin kansallisissa kuin kansainvälisissä foorumeissa.

Referenssit

Foorumit, joissa projekti on ollut esillä:

 • Sairaanhoitajapäivät Helsingissä 5.-6.3.2009: Suullinen esitys (pdf-muodossa).
 • Suomen Telelääketieteen ja e-health seuran kansallinen seminaari "Terveyttä verkosta ja verkostosta" 2.-3.4.2009 Oulussa: Posteriesitys (pdf-muodossa).
 • Euroopan Haavanhoitoyhdistyksen (EWMA) ja Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n kansainvälinen konferenssi Helsingissä 20.-22.5.2009: Suullinen esitys (pdf-muodossa).
 • Keski-Pohjanmaan VII Hoitotiedepäivät Kokkolassa 8.-9.10.2009: Suullinen esitys (pdf-muodossa).

 

Projektin aikana toteutettiin myös koulutukseen ja yrityksille suunnattuja mallivideoita kompressiosidonnan toteutuksesta:

Tähkämallin mukainen sidonta

Spiraalimallin mukainen sidonta

Anatominen sidonta kahdella rullalla

 

Logot InnoHaava

 

 

Takaisin edelliselle sivulle

Jaa |
kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,