Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Osaamisen siirto ja tiedottaminen

tekijä: Pentti Impiö Viimeisin muutos tiistai 27. syyskuuta 2011, 13.06

Jotta projektin aikana kehitetyt teknologiat ja osaaminen saadaan myös muiden kuin soveltamiskohteena olleiden koulutusohjelmien ja yritysten käyttöön, vaaditaan jonkinlaisen jakelukäytänteen kehittämistä ja aiheeseen liittyvää tiedottamista. Tässä projektissa hyödynnetään jo olemassa olevan Verkotut-portaalin toimintaa, jonka tavoitteena on vahvistaa ja koota aikuiskoulutukseen liittyvää verkko-opetuksen osaamista ja siihen liittyvien palvelujen saatavuutta. Keskeisenä tavoitteena on verkostoida ja avata projektissa tehtävä kehittämistyö avoimeksi. Teknologian- ja osaamisensiirron mahdollistamista varten tässä työpaketissa keskitytään vakiinnuttamaan portaalin toimintaa ja asemaa tämän tyyppisen palvelun tarjoajana alueella. Vakiinnuttaminen vaatii ennen kaikkea tiedottamista ja yhteydenpitoa alueen toimijoiden kesken.

Tiedottamisessa yhtenä työvälineenä on lisäksi tulosten julkaiseminen ja osallistuminen kansainvälisissä konferensseissa. Aktiivinen osallistuminen ulkomaisiin konferensseihin antaa mahdollisuuden projektin puitteissa tehdyn toiminnan tulosten esittelemiseen ja mahdollistaa myös näin ulkomaisten toimijoiden kiinnostuksen meillä tehtyyn työhön. Tiedottamisen lisäksi julkaisutoiminta luo edellytykset tutkimus- ja koulutusyhteistyön lisääntymiseen kansainvälisesti, mikä lisää koulutus- ja tutkimusorganisaation kilpailukykyä.

Projektin puitteissa on tarkoitus osallistua vuosittain muutamiin kansainvälisiin konferensseihin. Konferenssit pyritään valitsemaan niin, että ne ovat aihealueeltaan sopivia ja riittävän laadukkaita.

Konferenssien teemat vaihtelevat vuosittain, joten parhaiten projektin aihealueeseen liittyvät konferenssit joudutaan valitsemaan projektin aikana. Matkojen soveltuvuudesta projektin tavoitteisiin keskustellaan etukäteen ohjausryhmässä.

Levitetään projektin aikana kehitettyjä teknologioita ja osaamista muiden kuin soveltamiskohteena olleiden korkeakoulutusohjelmien ja yritysten käyttöön.

Jaa |