Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Käytänteiden ja teknologioiden testaus ja arvionti

tekijä: Pentti Impiö Viimeisin muutos tiistai 27. syyskuuta 2011, 13.05

Oppimisympäristöön liittyviä käytänteitä ja teknologioita testataan ja arvioidaan erilaisissa pedagogisissa toimintaympäristöissä ja näin siirretään teknologioita, osaamista ja toimintamalleja käytännön ympäristöihin. Tämä toimenpide jakautuu testaukseen tutkintotavoitteisessa aikuiskoulutuksessa sekä yritysten asiakas- ja täydennyskoulutuksessa. Lisäksi tässä toimenpiteessä toteutetaan edellä mainittujen testausten arviointia. Tutkintotavoitteisessa koulutuksessa soveltamista tehdään ensisijassa yliopistotasoisen aikuiskoulutuksen näkökulmasta. Asiakas- ja täydennyskoulutuksen yhteydessä soveltaminen tehdään ennen kaikkea yritysten näkökulmista. Testattavat oppimisympäristöt koostuvat sovelluskohteen tarpeen mukaan osa-alueista (käytänteet, teknologiat ja tuotantoprosessit), joita on kehitetty työpaketeissa WP1 ja WP2. Soveltuvuuden arvioinnissa voidaan hyödyntää työpaketin WP2 tuloksia.

WP3.1. Testaus tutkintotavoitteisessa aikuiskoulutuksessa

  • Testataan oppimisympäristöön liittyviä käytänteitä ja teknologioita tutkintotavoitteisen aikuiskoulutuksen yhteydessä.


WP3.2. Testaus yritysten asiakas- ja täydennyskoulutuksessa

  • Testataan oppimisympäristöön liittyviä käytänteitä ja teknologioita yritysten asiakas- ja täydennyskoulutusten yhteydessä.


WP3.3 Testausten arviointi ja raportointi

  • Arvioidaan käytänteiden ja teknologioiden toimivuutta, käytettävyyttä ja vaikutuksia eri testauskohteissa.

 

    Jaa |