Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Teknologinen kehitystyö

tekijä: Pentti Impiö Viimeisin muutos tiistai 27. syyskuuta 2011, 13.06

Koulutuksen joustavuuden kasvattaminen tarkoittaa ennen kaikkea uusien joustavien osallistumistapojen mahdollistamista. Yksi tapa monimuotoistaa opiskelua ja pyrkiä vähentämään ajankäytön ja pitkien etäisyyksien mukanaan tuomia rajoituksia ja ongelmia, on tarjota opetusta video- ja mobiiliteknologioita hyödyntäen. Jotta teknologioiden käyttö opiskelun tukena ja käytön vaikutusten arviointi olisi mahdollisimman tarkoituksenmukaista ja sitä kautta tuloksellista, tarvitaan niin kutsutun multimedia-alustan ja siihen soveltuvien materiaalien tuotantomallien kehittämistä. Tässä työpaketissa toimenpiteet jakautuvat multimedia-alustan kehitykseen, tuotantoprosessien kehitykseen ja multimedia-alustaan liittyvään laaduntarkkailuun.

Kehitetään projektin tavoitteena olevan oppimisympäristön toimivuuteen liittyviä teknologioita ja niihin liittyviä toimintoja.

WP2.1 Multimedia-alusta

  • Rakennetaan moderni joustavaa opiskelua ja vuorovaikutteisuutta tukeva multimedia-alusta.

 

WP2.2 Tuotantoprosessit

  • Luodaan eri sovellustarkoituksiin tehtäville multimedia-alustan materiaaleille toimivat tuotantoprosessit.

 

WP2.3 Videoiden laaduntatarkkailu

  • Kehitetään toimintaperiaatteet ja mittaristot multimedia-alustalla tarjottavan videomateriaalin laaduntarkkailulle
Jaa |