Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Pedagogisten käytänteiden kehitystyö

tekijä: Pentti Impiö Viimeisin muutos tiistai 27. syyskuuta 2011, 13.06

Aikuiskoulutus aiheuttaa monenlaisia haasteita sen toteuttamisen mahdollistavalle oppimisympäristölle. Ennen kaikkea ympäristön on tuettava vuorovaikutteisuutta, lisättävä opiskelun saatavuutta ja mahdollistettava osallistuminen paikasta ja ajasta riippumattomasti. Näiden vaatimusten täyttyminen tuo mukanaan monia uusia haasteita, joihin etsitään pedagogisia ratkaisuja projektin WP1:ssä. Toimenpiteet keskittyvät opiskelijoiden yhteisöllisyyden, ohjaustarpeiden ja joustavien opiskelukäytänteiden tarkasteluun.

Opiskelun sujuvuuden ja mielekkyyden kannalta opiskelijoiden, myös etäopiskelijoiden, keskinäinen vuorovaikutus ja sitä kautta saavutettava ryhmäytyminen ovat erittäin tärkeitä tavoitteita. Projektissa etsitään parhaita käytänteitä ryhmäytymisen tukemiseen olemassa olevia  ja projektissa kehitettäviä teknologioita hyödyntäen. Opiskelijoiden yhteisöllisyyden lisäksi opiskelun sujuvuuden kannalta on tärkeätä myös ohjauksen toimivuus. Työnohessa opiskeleville aikuisopiskelijoille ei sovellu perinteinen kasvokkain tapahtuva ohjaus. Tähän haasteeseen vastaukseksi projektissa etsitään parhaita teknologisia ratkaisuja ohjauksen toteuttamiseen paikasta riippumattomasti.

Kehitetään projektin tavoitteena olevan oppimisympäristön toimivuuteen liittyviä pedagogisia käytänteitä. Erityisesti keskitytään yhteisöllisyyttä ja joustavia opiskelukäytänteitä kehittäviin toimenpiteisiin, jotka ovat opiskelun sujuvuuden ja mielekkyyden kannalta merkittäviä.

Jaa |