Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Projektin tuloksia

tekijä: Pentti Impiö Viimeisin muutos tiistai 21. lokakuuta 2014, 11.03

2014

EDULEARN 2014 (the 6th Education and New Learning Technologies) Barcelona, Espanja 6. - 10.7.2014.

Temporal differences on participation in video-based blended learning practices

M.Myllymäki, I.Hakala

2013

ICERI 2013 (the 6th International Conference of Education, Research and Innovation) Sevilla, Espanja, 18. - 20.11.2013

Ubiquitos learning enviroment based on lecture videos

M.Myllymäki, I.Hakala

Tiivistelmä:

Tässä paperissa kuvataan Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen tietotekniikan maisterikoulutuksen yhteyteen muodostuneen ubiikin oppimisympäristön ratkaisuja. Erityisesti keskitytään luentovideotuotantoon ja jakeluun sekä ja teknologioihin joita tarvitaan tukemaan luentovideoiden avulla tapahtuvaa opiskelua.

ICDLE 2013 (4th International Conference on Distance Learning and Education ) Pariisi, Ranska, 12. - 13.10.2013

Producing Lecture Videos from Face-to-Face Teaching

M.Myllymäki, I. Hakala

Tiivistelmä:

Tässä työssä esitetään millaisia vaatimuksia koulutusohjelman laajuiselle lähiopetuksen yhteydessä tapahtuvalle videotuotannolle on ja kuinka se on mahdollista toteuttaa käytännössä. Työssä arvioidaan lisäksi Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen tietotekniikan maisterikoulutuksen yhteyteen muodostuneen lähiopetukseen perustuvan tuotantomallin toimivuutta ja vaikutuksia.  Tulosten mukaan koulutuksen tarjoajan tarpeisiin soveltuvan tallennusjärjestelmän avulla on mahdollista tuottaa koulutusohjelman laajuisesti, kustannustehokkaasti ja luotettavasti opiskelua tukevia luentovideoita.

WBE 2013 (10th IASTED International Confence on Webbased Education) Innsbruck, Itävalta, 13. - 15.2.2013

Video-based Blended Learning Practice in Master Studies

M. Myllymäki, I. Hakala

Abstract:

Challenges for an organizer of modern education can be met with the help of blended learning. There can be many different starting points and motivations for it. One way to arrange blended learning is to realize it using lecture videos alongside with face-to-face teaching. In Master Studies in Mathematical Information Technology at the Kokkola University Consortium Chydenius, the flexibility to participate in education has been increased with the help of lecture videos produced of face-toface teaching for many years. For each lecture, the students of the degree program can select the best possible way to participate in the education and in a manner that suits to their current life situation. This paper describes a strong video-based practice that has taken root in the masters' program. The paper examines the importance of videos for study participation and considers, from the viewpoint of participation, the changes that videos have brought with them.

2012

IEEE ICON 2012 (18th IEEE International Conference on Networks) Singapore 12. - 14.12.2012

Using WMS Log Files as an Indicator of QoS and Application Performance in On-demand Streaming Videos

S. Laine, I. Hakala

Tiivistelmä:

Videoiden jakaminen verkon välityksellä kaupallisessa tarkoituksessa vaatii palveluntarjoajalta laaduntarkkailua. Erityisesti asiakkaiden erilaiset päätelaitteet ja tietoliikenneyhteydet aiheuttavat vaihtelua heidän saamassaan palvelun laadussa, kun videoita katsotaan suoratoistona. Palveluntarjoajilla on usein tietoa verkkokerroksen metriikoista. Samankaltaiset olosuhteet verkkokerroksella, voivat kuitenkin saada aikaan hyvin erilaisia reaktioita sovellustasolla. Toisaalta samanlaiset ongelmat sovellustasolla saattavat olla seurausta erilaisista verkkokerroksen olosuhteista. Artikkelissa tutkitaan, kuinka Windows Media Server –palvelimen tuottamaa lokitietoa voidaan käyttää videon välityksen laadun sekä sovellustason suorituskyvyn arviointiin. Palvelun laatu (QoS) vaikuttaa käyttäjätyytyväisyyteen ja täten myös käyttäjän kokemaan laatuun (QoE), vaikka näiden suhde saattaakin olla monimutkainen. Ymmärtämällä kuinka sovellus reagoi heikentyneeseen verkon tilaan, mahdollistaa myös käyttäjän kokeman laadun arvioinnin. Tässä työssä tutkimus on rajattu koskemaan on-demand-suoratoistoa, jonka kuljetusprotokollana on UDP.

 

ITiCSE 2012 (17th Annual Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education) Haifa, Israel, 3 - 5.6.20123 - 5.6.2012

–Choosing a Study Mode in Blended Learning

M. Myllymäki, I. Hakala

Tiivistelmä:

Education providers aim to meet today’s education requirements by employing, among other things, education technology solutions that increase flexibility. This has also happened with the master’s level mathematical information technology degree directed to adults. In the degree program, lecture videos brought in together with face-to-face teaching provide good opportunities for flexible educational arrangements. Education with the help of videos can be arranged in such a way that students themselves will be able to choose their study mode in accordance with their needs. When students themselves can choose their study modes, many different ways to take advantage of the flexibility provided are created. It seems that students with different participation styles achieve the aims for their study progress in different ways. The purpose of this paper is to profile students with different study modes, the profiling being based on a structured questionnaire. In this way we try to find out what are the factors that affect the study mode. Our investigation focuses on both the effect of internal factors, such as motivation, and the effect of external factors, such as distance and time limitations, in the choice of a study method.

 

EAEEIE 2012 (European Association for Education in Electrical and Information Engineering) konferenssi Gagliari, Italia, 26. – 27.2.2012

Flexible, Video-based Education Model

Ismo Hakala, Mikko Myllymäki

Tiivistelmä:

Nykyaikaisen koulutusohjelman toteuttaminen tarkoittaa koulutuksen järjestäjän näkökulmasta usein sitä, että opetukselta edellytetään ennen kaikkea joustavia, oppilaat yksilöllisesti huomioivia opetusjärjestelyitä. Yksi hyvä tapa tähän haasteeseen vastaamiseen on koulutuksen järjestäminen niin kutsuttuna sulautettuna opetuksena koulutusteknologioita monipuolisesti hyödyntäen. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa järjestettävän tietotekniikan maisterikoulutuksen yhteydessä koulutusta on järjestetty aikuisille työssä käyville opiskelijoille yli vuosikymmenen ajan. Koulutusta on alusta alkaen tuettu voimakkaasti teknologisilla ratkaisuilla. Koulutusohjelman yhteyteen onkin muodostunut sulautetun koulutuksen mallin mukainen käytänne, joka mahdollistaa hyvin joustavan opiskelun. Käytänteessä keskeisessä roolissa ovat streaming-teknologialla toteutetut luentovideot. Tässä paperissa kuvataan videoiden yhteyteen muodostuneita käytänteitä ja ratkaisuja ja niiden aiheuttamia muutoksia.

2011

MobiMedia 2011 (International ICST Mobile Multimedia Communications) konferenssi Sardinia, Italia 3. - 8.9.2011.

The Role of Log Entries in the Quality Control of Video Distribution

I. Hakala, S. Laine, M. Myllymäki ja J. Penttilä

Abstract:

Diversification of university teaching with the help of video lectures has become much more common during the past few years. Once videos have become an essential part of teaching arrangements, whoever organizes the teaching must also pay attention to factors related to videos in quality system work for teaching. In the video production process it is the factors related to video transmission that exert influence on the usability of videos and set limitations for their production. A lot of information about those factors can be obtained from the media server log files. The particular focus of this paper is on the functionality of the connection between a server and a client and its effect on users. The paper deals with information obtained from a media server’s log file, describes the activities around collection and handling of log data, and introduces a preliminary classification for monitoring video transmissions. The results obtained from the media server’s log files are presented in accordance with that classification system at the end of the paper.

Tiivistelmä:

Yliopisto-opetuksen monimuotoistaminen videoitujen luentojen avulla on viimeisten vuosien aikana yleistynyt vahvasti. Videoiden tullessa olennaiseksi osaksi opetusjärjestelyitä, opetuksen järjestäjän on otettava huomioon myös niihin liittyvät tekijät opetuksen laatujärjestelmätyössä. Videoiden tuotantoprosessissa erityisesti videoiden välitykseen liittyvät tekijät vaikuttavat niiden käytettävyyteen sekä asettavat rajoituksia niiden tuottamiseen. Videoiden välitykseen liittyvistä tekijöistä saadaan runsaasti informaatiota media serverin lokitiedostoista. Artikkelissa keskitytään nimenomaan media serverin ja clientin välisen yhteyden toimivuuteen ja sen vaikutuksiin käyttäjille, eikä niinkään opiskelijoiden videoiden katselutapoihin tai -tottumuksiin. Artikkelissa esitellään media serverin lokitiedostosta saatava informaatio, kuvataan toiminta-tapoja, jotka ovat muodostuneet lokien keräämisen ja käsittelyn ympärille, sekä esitetään alustava luokittelu videoiden välityksen seurantaan. Artikkelin lopussa esitetään lisäksi Tietotekniikan koulutusohjelman media serverin lokitiedostoista saatavia tuloksia esitetyn luokittelun mukaisesti.

You'll need Skype CreditFree via Skype
Jaa |