Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

UBI

tekijä: Pentti Impiö Viimeisin muutos tiistai 21. lokakuuta 2014, 10.44
Aikuiskoulutukseen soveltuva ubiikki oppimisympäristö - UBI

Projektin tavoitteena on oppimisympäristö, joka mahdollistaa aikaisempaa paremmin erityisesti aikuiskoulutuksen haasteisiin vastaamisen.

Projektin tavoitteena on työn ohessa tapahtuvan aikuiskoulutuksen mahdollistava oppimisympäristö, joka ottaa huomioon aikuiskoulutuksen asettamat uudet haasteet. Tällainen ubiikki oppimisympäristö edellyttää monipuolisten tieto- ja viestintäteknologian ratkaisujen sekä niihin liittyvien pedagogisten käytänteiden kehittämistä, jotka mahdollistavat ajan ja paikan suhteen joustavan, opiskelijan arkeen sulautuvan aikuiskoulutuksen järjestämisen. Projektin tavoitteena on kehittää ratkaisuja, jotka soveltuvat niin tutkintoon johtavaan aikuiskoulutukseen kuin yritysten asiakas- ja täydennyskoulutukseen liittyviin tarpeisiin. Projekti vahvistaa välittömästi yliopistokeskuksen sekä muiden sovelluskohteena olevien koulutusohjelmien ja yritysten kilpailukykyä ja osaamisen tasoa. Ratkaisujen soveltamisella erilaisiin pedagogisiin toimintaympäristöihin tavoitellaan myös yleistettävyyttä. Projektin tavoitteena on myös yleistettävien teknologioiden, toimintatapojen ja osaamisen laajempi levittäminen.

Tavoitteiden toteuttamiseksi projektin toimintaa ohjaavia osatavoitteita ovat:

  • Aikuiskoulutukseen soveltuvat käytänteet
  • Aikuiskoulutukseen soveltuva teknologia, erityisesti uudenlainen vuorovaikutteisuutta tukeva multimedia-alusta ja siihen soveltuvat tuotantoprosessit
  • Käytänteiden ja teknologioiden vaikuttavuuden arviointimenetelmät
  • Uusien teknologioiden ja pedagogisten käytänteiden testaus ja arviointi tutkintokoulutuksessa sekä yritysten asiakas- ja täydennyskoulutuksissa
  • Projektin ja yliopistokeskuksen käytänteisiin ja teknologioihin liittyvän osaamisen siirto
  • Projektin tulosten saaminen tunnetuksi sekä kansallisesti että kansainvälisesti

 

Hankkeen toteutusaika 1.5.2011 – 30.9.2014 ja se on Pohjois-Suomen EAKR toimenpideohjelman toimintalinja 2 sijoittuva kehittämishanke, jonka rahoittamiseen osallistuvat Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkolan kaupunki, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius sekä  hankkeeseen osallistuvat yritykset.

Lisätietoja hankkeesta antaa: Pentti Impiö

Oma logoKeski-Pohjanmaan liiton logoKokkolan kaupunki logoEAKR_lippu_ja vipuvoimaa

Jaa |
kuuluu seuraaviin kategorioihin: