Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Projektit

tekijä: Pentti Impiö — Viimeisin muutos keskiviikko 28. kesäkuuta 2017, 08.46
Informaatioteknologiayksikön projektitoiminta

Käynnissä olevat projektit

Lisätietoa: cinetcampus.fi

 

Päättyneet projektit

COPRA - Immateriaalioikeuksien osaamisen vahvistaminen, avoimen koodin lisenssien vaikutus ja käyttö

e-Solutions – Yritysten liiketoiminnan kehittäminen

Projektin tavoitteena on kehittää yritysten liiketoimintaa ja aktivoida yritysten t&k-toimintaa eri ICT -alan osa-alueet huomioon ottaen. Projektin toiminta keskittyy erityisesti yritysten tietojärjestelmiin ja tietoteknisiin palveluihin, toiminta- ja tuotekehitysprosesseihin sekä niiden määrittämiseen ja soveltuvien menetelmien kehittämiseen ja parantamiseen. Alueen yritysten ja toimialojen tarpeita tarkastellaan laaja-alaisissa ja monipuolisissa kokonaisuuksissa.

TEKILA - turvalliset, kustannus- ja energiatehokkaat langattomat ratkaisut kiinteistöissä

Projektin tavoitteena on soveltaa langatonta teknologiaa kiinteistöjen mittaamiseen ja monitorointiin. Langattoman teknologian avulla voidaan seurata ja mitata monipuolisesti kiinteistöjen olosuhteita (kuten lämpötila, kosteus, C02, melu, kaasut, liike jne.) kustannustehokkaasti. Projektin sovelluskohteita voivat olla mm. energiankulutukseen liittyvä monitorointi, kylmätilojen seuranta, ilmanlaatumittaukset, turvallisuus, saneerauskohteiden mittaukset jne. Tavoitteisiin kuuluu myös alueen korkeakouluyhteistyön kasvattaminen langattoman tekniikan ja automaation osaamisalueella (innovaatioympäristö).

Aikuiskoulutukseen soveltuva ubiikki oppimisympäristö - UBI

Projektin tavoitteena on työn ohessa tapahtuvan aikuiskoulutuksen mahdollistava oppimisympäristö, joka ottaa huomioon aikuiskoulutuksen asettamat uudet haasteet. Tällainen ubiikki oppimisympäristö edellyttää monipuolisten tieto- ja viestintäteknologian ratkaisujen sekä niihin liittyvien pedagogisten käytänteiden kehittämistä, jotka mahdollistavat ajan ja paikan suhteen joustavan, opiskelijan arkeen sulautuvan aikuiskoulutuksen järjestämisen. Projektin tavoitteena on kehittää ratkaisuja, jotka soveltuvat niin tutkintoon johtavaan aikuiskoulutukseen kuin yritysten asiakas- ja täydennyskoulutukseen liittyviin tarpeisiin.

Greenhouse - energiatehokas kasvihuone

Projektissa toteutetaan "pilottina" energiaomavarainen kasvihuone, jossa lämmitysenergiaa ja sähköä tuotetaan biomassasta kaasutusprosessin kautta. Kasvihuoneessa kasvun kannalta keskeisten parametrien (kuten valoisuus, kosteus, lämpötila ja kaasukehän koostumus) vaikutusta tarkkaillaan jatkuvatoimisesti langattoman anturiverkon avulla.

LuTEkLuTek - Tekniikan ja luonnontieteiden tutkimusympäristö Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa

Tavoitteena on vahvistaa ja lisätä painopistealojen (kemia, ICT, laser sekä muovit ja komposiitit) kansallisesti ja kansainvälisesti kilpailukykyistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa alueella.

WiND - Langaton anturitekniikka ja NDT-menetelmät muovikomposiittien laadunvarmistuksessa

Projektin keskeisenä tavoitteena muovikomposiittien laadunvarmistuksen osalta on pyrkiä löytämään yrityksille uusimmat ja sopivimmat menetelmät hartsien kovettumisen seurantaan, laminointivirheiden- ja laminaattivaurioiden havaitsemiseen. Langattoman anturitekniikan osalta keskeisimmät tavoitteet on selvittää miten tuotantoympäristön ja tuotantovälineiden tilaa, voidaan seurata langattoman anturiverkon avulla.

WISE - Langattomat anturiverkot ympäristön monitoroinnissa

Projektin keskeisenä tavoitteena oli kehittää lyhyen kantaman langatonta anturiverkkoteknologiaa niin, että se soveltuisi ympäristön monitorointiin mahdollisimman hyvin. Toinen tärkeä tavoite oli lisätä alueen ympäristötutkimukseen osallistuvien organisaatioiden ja tutkijoiden yhteistyötä sekä samalla kasvattaa tutkijoiden tietämystä anturiverkkoteknologiasta tämän projektin kautta.

KaVeri Verkotut logoVERKOTUT-verkostoituneen oppimiskeskuksen koordinointi ja tvt-palvelujen tutkimus- ja kehitystoiminta

Projektin tavoitteena oli koota kampusalueen organisaatioiden verkko-opetusta tukevia palveluja verkostomaisesti toimivan oppimiskeskukseen sekä kehittää opetusteknologisia käytänteitä, jotka mahdollistavat joustavan työn ohessa tapahtuvan opiskelun sekä huomioivat erityisesti tietotekniikan opetuksen yhteydessä  työelämärelevanssin. Verkotut porttaali

WiMoTech - Langattoman ja mobiilin teknologian t&k-ympäristö

Projektissa tehtävä t&k-toiminta oli yritysten tarpeista nousevaa, sovellusrajapinnassa olevaa kehitystyötä. T&k-toiminnassa painottui erityisesti langattomaan lyhyen kantaman tiedonsiirtoon. Toiminnassa korostettiin yhteistyötä yritysten, alueen oppilaitosten sekä kansallisten ja kansainvälisten yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa. Tavoitteena oli verkottunut langattoman ja mobiilin teknologian innovaatioympäristö, jossa langattoman teknologian uusin tutkimustieto siirtyy tehokkaasti alueen yritysten ja muiden toimijoiden käyttöön. Tehtävän t&k-toiminnan ja sitä seuraavan teknologian siirron avulla parannettiin langattoman tiedonsiirron sovellutuksia ja mobiileja teknologioita hyödyntävien yritysten tuottavuutta.

InnoHaava - Haavahoitoprosessin Innovaatioympäristö & Haavahoitoprosessin tehostaminen teknologisilla ratkaisuilla

Innohaava-projekti oli osa The use of telemedicine in wound care -hankekokonaisuutta, joka on työnimeltään Care database. Care database -hanke koostui erillisistä projekteista, jotka tarkennetaan aina edellisen projektin tulosten perusteella.

Kauris - Turvallinen kaupunkialue - Riskeistä tilannekuva

Informaation pirstaleisuus vaikeuttaa nykyään dynaamisten riskien analysointia ja yhtenäisen tilannekuvan muodostamista. Riskien suuruus vaihtelee eri alueilla ja muuttuu nopeasti olosuhteiden mukana, tavoitteena tutkimuksessa oli aikaansaada riskien entistä reaaliaikaisempi seuranta. Hankkeen iskulause oli: Pelastustoimi ja yritykset tietää - turvallinen Kaupunki asua ja yrittää!

e-Business2013

Projektin kautta edistettiin keskipohjalaisten yritysten it-valmiuksia usealla tavalla.

PETO- ohjelmistoratkaisuja toimialariippumattomasti

Projektin tavoitteena oli viedä uutta tieto- ja viestintä teknologiaa keskikokoisissa tai laajahkoissa kehittämiskokonaisuuksissa yrityksiin, kartoittaa ja lisätä yritysten t&k toimintaa sekä auttaa yrityksiä verkostoitumaan sopivien yhteistyökumppanien kanssa. Hankkeessa voitiin  myös avittaa yritysten innovaatioiden tuotteistamista ja kaupallistamista sekä kehittää ohjelmistoyritysten ohjelmistoprosesseja.

Innosor - Tilaajarahoitteinen haavanhoitotutkimus

Innosor-tutkimuksessa tavoitteena oli selvittää uutta haavavalokuviin perustuvaa menetelmää ja haavapiirrosta käyttäen, onko Skinex Aktisor –hoidolla tai tavanomaisella paine- tai sääri/jalkahaavan hoidolla eroja haavan paranemisessa. Innosor oli Bitelab Oy:n tilaama tilaajarahoitteinen tutkimus.

Jaa |