Universitetscenter

Karleby universitetscenter Chydenius är en fristående institution som tillhör Jyväskylä universitet. Verksamheten vid Karleby universitetscenter Chydenius grundar sig på ett samarbetsavtal mellan avtalsparterna Jyväskylä universitet, Uleåborgs universitet, Vasa universitet, Karleby stad,  Mellersta Österbottens förbund, Jakobstads stad, Kaustby ekonomiska region, Kannus stad, Chydenius-Institutets garantiförening och Mellersta Österbottens högskoleförening. Enligt avtalet fungerar universitetscentret som en gemensam enhet för universiteten i Jyväskylä, Uleåborg och Vasa, även om det administreras av Jyväskylä universitet.

Karleby universitetscenter Chydenius leds av

Finansiering

Den sammanlagda finansieringen av verksamheten vid Karleby universitetscenter Chydenius består av omkostnadsfinansiering från universiteten, lokal finansiering, projektfinansiering och finansiering genom uppdragstjänster.