28.03.2018

Anders Chydenius

Anders Chydenius (1729-1803) var såsom förespråkare för demokratiska principer en pionjär i Europa. Han är främst känd för sin kamp för närigsfrihet men han försvarade även tryckfrihet, religionsfrihet och arbetarbefolkningens rättigheter. Bland Chydenius största politiska vinningar kan nämnas seglationsrättigheterna för städerna i Österbotten samt utvidgningen av tryckfriheten.

Den bäst kända av Chydenius skifter är Den nationnale vinsten (1765), där han i sin presentation av den ekonomiska liberalismens grundtankar i mycket påminde om tidsfränden Adam Smith.

Chydenius-institutets uppgift är att följa upp Anders Chydenius livsarbete och föra vidare det andliga arv han efterl ämnade.

Projektet Anders Chydenius samlade verk

Mera information om Anders Chydenius finns på Chydenius-stiftelsens sidor.