Anders Chydenius

Universitetscentrets förebild är Anders Chydenius, som drev igenom djärva reformer och trodde på individens och samhällets utveckling samt på kraften i den öppna diskussionen.

Karlebys kyrkoherde Anders Chydenius (1729-1803) var en av de tidiga förespråkarna för frihet, jämlikhet och öppenhet i samhället. Tack vare sin djärvhet och fördomsfrihet fick denna präst, från en avsides belägen kapellförsamling, en betydande ställning på riksdagarna under åren 1765–66. Chydenius påverkade centralt utformningen av 1766 års tryckfrihetsförordning och avskaffandet av förhandscensuren. I förordningen stiftades för första gången i världen också handlingsoffentlighet. I ett senare skede drev han igenom bl.a. religionsfrihet och krävde förbättring av arbetarklassens ställning.

Anders Chydenius vision var att lyfta fram den fria och tänkande individen som samhällets utvecklande drivkraft – både inom ekonomi och andra områden.

Hans verksamhet präglas av mångsidighet: förutom samhällsfrågor behandlade han i sina skrifter bl.a. medicin, naturvetenskaper och teologi.

Universitetscentret har i samarbete med Anders Chydenius-stiftelsen och Garantiföreningen för Chydenius-Institutet publicerat Anders Chydenius samlade skrifter, som innehåller alla hans verk på originalspråket svenska, finska och en del på engelska.

Läs mera om Chydenius: anders.chydenius.fi/sv/