Projekt

  • HIGHBIO2 (1.6.2011-30.4.2014)
    • Biomassa till energi och kemikalier
  • HIGHBIO - INTERREG NORD (1.8.2008-30.6.2011)
    • Högförädlade bioenergiprodukter via förgasning.

Fler projekt (på finska).