HighBio

Högförädlade bioenergiprodukter via förgasning 1.8.2008-30.6.2011

INFORMATION 

 InterregIVAPohjoinen.png

 • HighBio är ett FoU projekt som ska,
  • Medverka till att utveckla högt förädlade bioenergiråvaror från biomassa, med miljöhänsyn
  • Genom FoU arbete utveckla teknik och metodlösningar för förädling av den regionala bioenergiråvaran för lokala förbrukare
  • Ta fram informationsmaterial och ordna seminarier i Sverige och Finland för nyckelpersoner inom regionen
  • Med hjälp av forsknings- och utvecklingsinsatser inom projektregionen ge möjlighet till en bevarad sysselsättning och nyttjande av lokalt förädlade biobränslen
  • Genom projektet ska det skapas ett ökat forskningssamarbete mellan universiteten och forskarna i regionen

PROJEKTETS DELAR

 • WP1.  En utvecklad förgasningsprocess
  • D1 Entrained flow förgasare (Labskala)
  • D2  Down draft  förgasare (Pilotskala)
  • D3 Biobränslematning i trycksatt miljö
  • D4 Analyser av sammansättningen av tvätt- och kondensvatten
 • WP2.  Råvarans inverkan på förgasningsprocessen
  • D1 Förbehandling av biobränslet
  • D2 Gaskvaliténs påverkan av råvarusammansättningen
  • D3 Förgasningsprocessens funktion
 • WP3.  Slutprodukter från förgasning
  • D1 Syngas till nya kemiska produkter och nya tillämpningar
  • D2 Nyttjande av biprodukter från förgasningen
 • WP4.  Utvärdering och teknoekonomiska analyser
  • D1  Teknoekonomisk utvärdering av termokemisk omvandling av biobränslen till biodrivmedel/kraftvärme
  • D2  Material- och energibalansgranskning i anslutning till förgasning av biomassa
 • WP5.  Informationsspridning
  • D1  Nationella och internationella insatser för kunskapsförmedling genom INFO blad på Internet, seminarier, forskarträffar och mässor
  • D2  Projektadministration och rapportering

SAMARBETSPARTER

 • Luleå tekniska universitet – Energiteknik
  • Marcus Öhman
  • Joakim Lundgren
 • ETC, Energitekniskt Centrum i Piteå
  • Rikard Gebart
  • Magnus Marklund
 • Centria i Ylivieska
  • Yrjö Muilu
  • Hannu Snellman
 • Oulun yliopisto – Kemiska institutionen, Uleåborg
  • Toivo Kuokkanen
  • Ulla Lassi
 • Jyväskylä universitet, Karleby universitetscenter Chydenius
  • Bodil Wikman
  • Ulla Lassi

 

1045-logga_interreg_iv_a_eu-devi.jpg