Magisterutbildning i socialt arbete

Vid Karleby universitetscenter leder magisterstudierna i socialt arbete till magisterexamen i samhällsvetenskaper med socialt arbete som huvudämne. Magisterexamen beviljas av den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Jyväskylä universitet.

Utbildningen ger behörighet för tjänster som socialarbetare. Behörighetsvillkor (lag om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården 272/2005) för uppgifterna som socialarbetare är högre högskoleexamen, i vilken ingår eller utöver vilken fullgjorts huvudämnesstudier i socialt arbete eller universitetsstudier i socialt arbete motsvarande ett huvudämne.