Studier i socialt arbete

Socialt arbete som forskning, undervisning och praktiskt arbete främjar funktionsförmågan hos människor och grupper som drabbas av sociala problem. Ökade sociala problem samt ett allt mer komplicerat socialt servicesystem har skapat nya utmaningar för forskning och undervisning i socialt arbete. Finlands internationalisering gör arbetet inom det sociala området intressant och krävande.

Vid Karleby universitetscenter Chydenius har undervisningen i socialt arbete etablerat sig som den enda enhet i Finland som erbjuder ett permanent utbud av vuxenutbildning i socialt arbete för vuxna i arbetslivet. Undervisningen följer undervisningsplanen vid Jyväskylä universitet och studiernas tyngdpunkt ligger på forskning samt på utvecklings- och ledaruppgifter. Magisterutbildningen i socialt arbete ger behörighet som socialarbetare.

Vid Karleby universitetscenter Chydenius startade grund- och ämnesstudierna i socialt arbete hösten 2002 i form av öppen universitetsundervisning. Genom dessa studier vid det öppna universitetet är det möjligt att gå vidare till magisterstudier i socialt arbete.

Magisterstudier i socialt arbete kunde inledas vid Karleby universitetscenter inom den samhällsvetenskapliga enheten hösten 2006.

Vid universitetscentret Chydenius utgör doktorsstudierna i socialt arbete en del av de postgraduala studierna i socialt arbete vid Jyväskylä universitet.