Subskribera på Samlade skrifter nu!

Frihetens och demokratins föregångare i helbild

Anders Chydeniuksen kootut teoksetDe länge emotsedda Anders Chydenius samlade skrifter börjar så småningom bli färdiga (ladda ner en broschyr här). Banden 1-2 har utkommit och band 3 publiceras i början av året 2015.

Kyrkoherden i Karleby Anders Chydenius (1729–1803) var en tidig föregångare för de demokratiska idéerna i Norden. Han försvarade frihandel och näringsfrihet såväl som tjänstehjonens rättigheter och han arbetade för utvidgad yttrande- och religionsfrihet. Ekonomisk frihet, jämlikhet och mänskliga rättigheter var oskiljaktigt förenade hos Chydenius och en förutsättning för ett välmående samhälle var enligt honom en öppen och offentlig maktutövning.

Chydenius mest kända skrifter kom till under riksdagen 1765–66. Skrifterna väckte stor uppståndelse och den mest kända av dem, Den Nationnale Winsten, är en programförklaring för den liberala ekonomin. De bevarade skrifterna i Chydenius produktion sträcker sig från 1750-talet till år 1803.

Den vetenskapliga utgåvan Anders Chydenius samlade skrifter bestående av fem band på ca 500 sidor var innefattar hela Chydenius skriftliga produktion i ursprunglig språkdräkt och försedd med vetenskapliga kommentarer och förklaringar. Bokserien ges ut av Svenska litteratursällskapet i Finland.

Likaledes i fem band utkommer Anders Chydeniuksen kootut teokset som grundar sig på den vetenskapliga utgåvan och innehåller hela Chydenius produktion i ny finsk översättning. Bokserien ges ut av Edita Publishing Ab.

Enligt de nuvarande planerna skall alla delar ha utkommit till slutet av år 2015.

Samlade skrifter band 1Innehållet i banden är följande:

Anders Chydenius Samlade skrifter 1 1751–65
Anders Chydenius Samlade skrifter 2 1765–76
Anders Chydenius Samlade skrifter 3 1777–1803
Anders Chydenius Samlade skrifter 4 Budordspredikningar 1781–82
Anders Chydenius Samlade skrifter 5 Religiösa skrifter 1775–93

Upplagan är begränsad och det kan således vara svårt att i ett senare skede skaffa större partier. Anders Chydenius samlade skrifter ingår i vår nationallitteratur och dess värde och betydelse kommer att bestå långt fram i tiden. Bokserierna är även värdefulla presentartiklar.

Vi erbjuder er möjligheten av göra förhandsbeställningar till följande priser:

Anders Chydenius samlade skrifter 1–5 165 € (inkl.  moms 10 %)
(bokhandelspris ca 240 euro)

Anders Chydeniuksen kootut teokset 1-5 165 € (inkl.  moms 10 %)
(bokhandelspris ca 240 euro)

Också separata band kan beställas (33 €/del).

Anders Chydenius samlade skrifter och Anders Chydeniuksen kootut teokset levereras av förlaget till förhandsbeställaren under åren 2012-15 så fort böckerna utkommer. Böckerna faktureras del för del (33 €/del).

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Anders Chydenius samlade skrifter är ett samarbetsprojekt mellan Jyväskylä universitet/ Karleby universitetscenter Chydenius, Garantiföreningen för Chydenius-Institutet och Anders Chydenius stiftelse.

Beställningar:

Samlade skrifter

email tiedekirja@tsv.fi
http://www.tiedekirja.fi/
tfn 09 635 177
fax 09 635 017

Kootut teokset

email asiakaspalvelu.publishing@edita.fi
tfn 020 450 05
fax 020 450 2380

The Selected Works of Anders Chydenius, kansiChydenius på engelska!

I september 2011 gav det engelska förlaget Routledge ut Anticipating The Wealth of Nations: The Selected Works of Anders Chydenius, 1729–1803, som innehåller Chydenius mest centrala skrifter.

Boken kan beställas t. ex. på Routledges sidor:

http://www.routledge.com/books/details/9780415551335/

 

 

Mera information ges av redaktionssekreteraren för de samlade skrifterna, Pertti Hyttinen, tfn 0400-282644, pertti.hyttinen@chydenius.fi