Öppna universitetet

Öppna universitetet vid Karleby universitetscenter Chydenius erbjuder studier enligt Jyväskylä universitets undervisningsplaner i samarbete med ämnesinstitutioner, fakulteter och universitetscentrets övriga enheter. Studier vid öppna universitetet är öppna för alla oberoende av vilken utbildningsbakgrund och vilka målsättningar den studerande har. Det är möjligt att utnyttja det mångsidiga studieutbudet för att uppdatera sitt kunnande, stärka sitt yrkeskunnande, vidareutbilda sig eller för att skaffa sig ett nytt yrke och en universitetsexamen. 

Förutom den allmänbildande funktionen lägger öppna universitetet tyngden vid uppbyggandet av utbildningsmöjligheter för vuxna med examensmål särskilt inom områden där universitetscentret har magisterutbildning. Därtill ingår det i öppna universitetets uppgifter att koordinera öppna universitetets undervisningsutbud i Mellersta Österbotten tillsammans med andra universitet som är verksamma vid universitetscentret samt med det fria bildningsarbetet.

Examensinriktade studier

I många ämnen bildar öppna universitetet en flexibel studieväg mot universitetsexamen. Genom öppna universitetets studiegång kan den studerande söka in för att studera till en examen vid universitetet. Studierna vid öppna universitetet utgör dessutom en central del av studier med examensmål vid Karleby universitetscenter: det är möjligt att påbörja sina studier vid öppna universitetet och att studera vidare ända till magisterexamen vid universitetscentret. Som det enda i Finland erbjuder Karleby universitetscenter magisterstudier speciellt för vuxna inom flera studieområden och grunden till dessa studier läggs vid öppna universitetet. Öppna universitetet erbjuder grundstudier och ämnesstudier samt dessutom biämnen till examina för dem som siktar på en universitetsexamen. Öppna universitetet erbjuder också språk- och kommunikationsstudier samt allmänna studier och allmän studievägledning.

Flexibla undervisningsformer

Öppna universitetet producerar högklassiga utbildningstjänster med den studerande som utgångspunkt. Öppna universitetets flexibla undervisningsformer med flerformsundervisning samt individuell vägledning underlättar studiemöjligheterna för den som samtidigt arbetar och är ett betydande stöd när det gäller studier med examensmål. Flera studier kan påbörjas när som helst (nonstop) och största delen kan genomföras via nätet. Öppna universitetet har ett stort antal nöjda kunder (mäts årligen med enkätundersökning). Öppna universitetets mångsidiga undervisningsutbud har lyckats möta utbildningsbehoven utmärkt: som regel startar alla erbjudna utbildningar, eftersom det finns tillräckligt många studenter. Öppna universitetets utbildningsutbud möter också arbetslivets behov väl: undersökningarna visar att studier vid öppna universitetet har en stark arbetslivsanknytning och att de studerande upplever att studierna vid öppna universitetet stärker deras yrkeskunnande.