Studier

På enheten för informationsteknologi vid Karleby universitetscenter anordnas magisterstudier i informationsteknologi. Alternativa studieinriktningar är programvaru- och datakommunikationsteknik, i vilka ingår temastudier i sensornät som baserar sig på forskningen vid universitetscentret. De studerande som har avlagt sina pedagogiska studier kan också inrikta sig på utbildningsteknologi (KT).

Studierna i datateknologi har planerats så att det är möjligt att studera på distans och vid sidan av arbetet. Genom att utnyttja utbildningsteknologier kan de studerande erbjudas flexibla möjligheter att delta i undervisning och genomgå kurser. Utbildningen organiseras så att det är möjligt att ersätta enstaka gångers frånvaro och att studera på distans. All klassrumsundervisning erbjuds via nätet i realtid. Den spelas dessutom in, så att de studerande kan titta på den vid en för dem lämplig tidpunkt.