Handelsvetenskapliga studier

Vi koncentrerar oss på utbildningar och tjänster som anknyter till arbetslivs- och organisationsutveckling.

Kärnan i vårt kunnande består i att utveckla företagens och organisationernas personal, med andra ord deras viktigaste resurs, samt att erbjuda utbildning i ledarskap och chefskap.

Vi erbjuder

  • utbildningar om aktuella teman inom arbetsliv, ledarskap och affärsverksamhet
  • skräddarsydd uppdragsutbildning för företag och organisationer
  • utvecklingstjänster för affärsverksamhet och personal
  • organisering av möten och seminarier

Vårt vidareutbildningsutbud täcker såväl långa utbildningshelheter som korta seminarier. Tvärvetenskaplighet och nära kontakt med de senaste rönen inom olika vetenskapsgrenar är en garant för att vår utbildning ska lyckas. Våra samarbetspartner är erkända experter från universitets- och företagsvärlden.

► Mera information på finska!