Publikationer från 2013

Registrerade av Vasa universitet

Hakonen, A. (2017). Henkilöstöjohtaminen mittavan muutoksen pyörteissä – kohti henkilöstön myönteisiä työasenteita ja hyvää suoriutumista. Teoksessa Sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstövaikutusten ennakkoarviointi, Nybondas-Kangas, H., Pakarinen, T., Heiskanen, M., Holtti, A., Juutinen, M., Paakkonen, N.,   Ruskoaho, J. & Hakonen, A. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja, 49/2017.

Luoma, Mikko; Heilmann, Pia; Viitala, Riitta. (2017). Lopuksi: askeleet henkilöstöjohtamisen kehittämiseksi. Kirjassa: Katveesta kilpailukyvyn ytimeen : Kehittyvä henkilöstöjohtaminen pk-yrityksissä. Toim. Luoma, Mikko; Viitala, Riitta. 97-107.

Viitala, Riitta; Kultalahti, Susanna; Luoma, Mikko. (2017). Henkilöstöjohtamisen perinteiset käytännöt pk-yrityksissä. Kirjassa: Katveesta kilpailukyvyn ytimeen : Kehittyvä henkilöstöjohtaminen pk-yrityksissä. Toim. Luoma, Mikko; Viitala, Riitta. 23-38.

Luoma, Mikko; Heilmann, Pia; Uotila, Timo-Pekka. (2017). Strateginen henkilöstöjohtaminen pk-yrityksissä. Kirjassa: Katveesta kilpailukyvyn ytimeen : Kehittyvä henkilöstöjohtaminen pk-yrityksissä. Toim. Luoma, Mikko; Viitala, Riitta. 11-22.

Luoma, Mikko; Viitala, Riitta. (2017). Katveesta kilpailukyvyn ytimeen : Kehittyvä henkilöstöjohtaminen pk-yrityksissä. Toimitettu julkaisu. Books on Demand: Helsinki.

Luoma, Mikko. (2017). Esipuhe. Kirjassa: Katveesta kilpailukyvyn ytimeen : Kehittyvä henkilöstöjohtaminen pk-yrityksissä. Toim. Luoma, Mikko; Viitala, Riitta. 7-9.

Luoma, Mikko; Alkiora, Petri; Hiidenmaa, Pirjo; Käihkö, Ilmari; Levä, Kirsi; Frisk, Tarja; Kajaste, Matti. (2017). Maanpuolustuskorkeakoulun auditointi 2017. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus: Suomi.

Luoma, Mikko; Risikko, Tanja; Erkkilä, Paula. (2016). Strategic choices of Finnish universities in the light of general strategy frameworks. European Journal of Higher Education. 6, 343-355.

Viitala, Riitta; Kantola, Jenni; Uotila, Timo-Pekka; Kultalahti, Susanna; Ekman, Katja; Kosola, Helena; Luoma, Mikko; Skyttälä, Sanna. (2016). Ketterän henkilöstöjohtamisen jäljillä. Työn tuuli. 25, 36-45.

Luoma, Mikko; Viitala, Riitta. (2015). Suomalainen henkilöstöjohtaminen kirjallisuuden valossa : Omaa, lainattua vai yhdisteltyä?). Kirjassa: Henkilöstöjohtaminen Suomessa 1960-2015 : ihmisistä on kysymys. Toim. Kauhanen, Juhani; Leppävuori, Sirkka; Malin, Leena; Mansukoski, Seppo (toim.). 15-41.

Luoma, Mikko. (2015). Revisiting the strategy-performance linkage : An application of an empirically derived typology of strategy content areas. Management Decision. 53, 1083-1106.

Kultalahti, Susanna & Luoma, Mikko. (2014). Towards People Management in 2020: Generation Y’s Perception of the Role and Importance of HRM Practices. Konferenssijulkaisussa: Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja.

Luoma, Mikko. (2014). How do we see strategy? : Investigating the existence and role of strategy orientation among Finnish TMTs. Nordic Journal of Business. 63, 257-276.

Järlström Maria, Luoma Mikko. (2014). Henkilöstöjohtamisen strategisuus – Retoriikkaa vai reaalitodellisuutta?). Kirjassa: Henkilöstöjohtaminen uuden edessä. Henkilöstöbarometrin nostamat kehityshaasteet. Toim. Viitala Riitta, Järlström Maria. 42-59.

Luoma, Mikko. (2014). Henkilöstöjohtamisen käytäntöjen kehityssuuntia). Kirjassa: Henkilöstöjohtaminen uuden edessä. Henkilöstöbarometrin nostamat kehityshaasteet. Toim. Viitala, Riitta; Järlström, Maria. 76-97.

Juuti, Pauli; Luoma, Mikko. (2014). Henkilöstöjohtaminen ja innovatiivisuus muuttuvassa kuntaympäristössä. Kirjassa: Henkilöstöjohtaminen kurkiauran kärkeen: Uudistumisen sykettä palveluihin. Toim. Pakarinen, Terttu; Mäki, Tiina.

Luoma, Mikko. (2013). Henkilöstöjohtaminen osaksi suurta agendaa. Työn Tuuli. 4-6.

Juuti, Pauli; Luoma, Mikko. (2013). Henkilöstöjohtaminen ja innovatiivisuus. Management Institute of Finland: Helsinki.